X

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับTELC ในเยอรมนี

เยอรมนี - TELC
หลักสูตร ภาษาเยอรมัน เหล่านี้ถูกปรับมาสำหรับเตรียมการสอบ TELC ดูหลักสูตรเตรียมพร้อมการสอบเพิ่มเติมใน เยอรมนี สำหรับการสอบ ภาษาเยอรมัน อื่นๆ: การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน (ZD) (1), การสอบวัดความสามารถทางภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศเยอรมันนี (TestDaF) (9)
คะแนนจัดอันดับโดยรวมของโรงเรียนที่ระบุไว้ใน เยอรมนี: 4.1/5.0  (203 ความคิดเห็น)
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 6ใน เยอรมนี เปิดสอนหลักสูตร TELC ราคาตั้งแต่ ถึง สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ภาษาเยอรมัน พร้อมที่พัก

เบอร์ลิน

4.1/5.0  (28 ความคิดเห็น)

 
Test Training telc Certificates B1-C2 (General Language, Medicine & Healthcare)

คาบต่อสัปดาห์: 28  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
1192 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1192 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Carl Duisberg Centrum เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
852 € Test Training telc Certificates B1-C2 (General Language, Medicine & Healthcare) (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 340 € โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 15
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ: 180 €
วันสอบ: 29.ม.ค..2016, 26.ก.พ..2016, 01.เม.ย..2016, 29.เม.ย..2016, 27.พฤษภาคม.2016, 24.มิ.ย..2016, 15.ก.ค..2016, 29.ก.ค..2016, 12.ส.ค..2016, 26.ส.ค..2016, 30.ก.ย..2016, 28.ต.ค..2016, 25.พ.ย..2016, 23.ธ.ค..2016

โคโลญ

4.2/5.0  (29 ความคิดเห็น)

 
Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine, Healthcare)

คาบต่อสัปดาห์: 28  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
1192 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1192 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Carl Duisberg Centrum เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
852 € Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine, Healthcare) (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 340 € อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 15
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ: 180 €
วันสอบ: 29.ม.ค..2016, 26.ก.พ..2016, 01.เม.ย..2016, 29.เม.ย..2016, 27.พฤษภาคม.2016, 24.มิ.ย..2016, 29.ก.ค..2016, 26.ส.ค..2016, 30.ก.ย..2016, 28.ต.ค..2016, 25.พ.ย..2016
4.1/5.0  (47 ความคิดเห็น)

 
Exam Preparation Course (20 group + 6 exam prep.)

คาบต่อสัปดาห์: 26  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 12
697 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

697 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน TANDEM Köln เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
332 € Exam Preparation Course (20 group + 6 exam prep.) (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 315 € แฟลตรวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 50 € ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 12
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: 17.พฤษภาคม.2016, 18.ก.ค..2016, 12.ก.ย..2016, 07.พ.ย..2016
วันสอบ: 26.ก.พ..2016, 29.เม.ย..2016, 01.ก.ค..2016, 02.ก.ย..2016, 28.ต.ค..2016, 16.ธ.ค..2016

มิวนิก

4.1/5.0  (37 ความคิดเห็น)

 
Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine & Healthcare)

คาบต่อสัปดาห์: 28  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
1132 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1132 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Carl Duisberg Centrum เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
852 € Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine & Healthcare) (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 280 € เกสต์เฮ้าส์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 15
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ: 180 €
วันสอบ: 30.ม.ค..2016, 27.ก.พ..2016, 02.เม.ย..2016, 30.เม.ย..2016, 28.พฤษภาคม.2016, 25.มิ.ย..2016, 16.ก.ค..2016, 06.ส.ค..2016, 27.ส.ค..2016, 24.ก.ย..2016, 29.ต.ค..2016, 26.พ.ย..2016, 17.ธ.ค..2016
4.4/5.0  (14 ความคิดเห็น)

 
Telc preparation course

คาบต่อสัปดาห์: 5  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 12
435 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

435 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน DID Deutsch-Institut เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
125 € Telc preparation course (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 5 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 310 € รูมสเตย์, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 12
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)

ราดอล์ฟเซลล์

4.1/5.0  (16 ความคิดเห็น)

 
Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine & Healthcare)

คาบต่อสัปดาห์: 28  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
1102 € คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1102 € ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Carl Duisberg Centrum เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาเยอรมัน ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
852 € Test Training telc Certificates B1-C1 (General Language, Medicine & Healthcare) (หลักสูตร ภาษาเยอรมัน - 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 250 € เกสต์เฮาส์แบบมาตรฐาน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 15
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
ค่าธรรมเนียมการสอบ: 180 €
คำนวณใหม่ (เลือกกรอกหรือไม่ก็ได้)
สัปดาห์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น