X

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับโปรแกรมวัฒนธรรมใน ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น - ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมขณะที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วย
คะแนนจัดอันดับโดยรวมของโรงเรียนที่ระบุไว้ใน ญี่ปุ่น: 4.3/5.0  (144 ความคิดเห็น)
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 5ใน ญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม ราคาตั้งแต่ ถึง สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ภาษาญี่ปุ่น พร้อมที่พัก

ฟุกุโอกะ

4.5/5.0  (29 ความคิดเห็น)

 
Japanese and Traditional Culture

คาบต่อสัปดาห์: 26  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 8
133000 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

133000 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Genki Japanese and Culture School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
82000 ¥ Japanese and Traditional Culture (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 50 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 29500 ¥ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 21500 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 8
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 01.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 06.มิ.ย..2016, 20.มิ.ย..2016, 04.ก.ค..2016, 18.ก.ค..2016, 01.ส.ค..2016, 15.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 03.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016
 
Japanese Through Pop Culture Course

คาบต่อสัปดาห์: 26  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 8
133000 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

133000 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Genki Japanese and Culture School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
82000 ¥ Japanese Through Pop Culture Course (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 50 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 29500 ¥ อพาร์ทเมนท์รวม, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 21500 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 8
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 01.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 06.มิ.ย..2016, 20.มิ.ย..2016, 04.ก.ค..2016, 18.ก.ค..2016, 01.ส.ค..2016, 15.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 03.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016

โอโกริ

NILS  
L
ราคาต่ำสุดสำหรับหลักสูตรมาตรฐานที่มีที่พักใน ญี่ปุ่น
 
Short-Term Program - Fukuoka

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 8
450 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

450 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน NILS เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
450 US$ Short-Term Program - Fukuoka (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 8
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์

โตเกียว

4.2/5.0  (4 ความคิดเห็น)

 
Japanese Plus Pop Culture

คาบต่อสัปดาห์: 26  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 7
147000 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

147000 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Genki Japanese and Culture School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
82000 ¥ Japanese Plus Pop Culture (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 50 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 43500 ¥ ห้องรวม (มีหลายเตียง), ไม่รวมอาหาร
+ 21500 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 7
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 01.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 06.มิ.ย..2016, 20.มิ.ย..2016, 04.ก.ค..2016, 18.ก.ค..2016, 01.ส.ค..2016, 15.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 03.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016
 
Japanese Plus Traditional Culture

คาบต่อสัปดาห์: 25  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 7
147000 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

147000 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Genki Japanese and Culture School เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
82000 ¥ Japanese Plus Traditional Culture (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 50 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 43500 ¥ ห้องรวม (มีหลายเตียง), ไม่รวมอาหาร
+ 21500 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 7
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
หลักสูตรระดับเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นเพียง: 04.ม.ค..2016, 01.ก.พ..2016, 07.มี.ค..2016, 04.เม.ย..2016, 02.พฤษภาคม.2016, 06.มิ.ย..2016, 20.มิ.ย..2016, 04.ก.ค..2016, 18.ก.ค..2016, 01.ส.ค..2016, 15.ส.ค..2016, 05.ก.ย..2016, 03.ต.ค..2016, 07.พ.ย..2016, 05.ธ.ค..2016
4.2/5.0  (110 ความคิดเห็น)

 
Japanese + Manga

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 20
143200 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

143200 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Kudan Institute of Japanese Language & Culture Co. เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
74000 ¥ Japanese + Manga (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 50 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 49200 ¥ โฮมสเตย์, ห้องเดี่ยว, อาหารสองมื้อในวันธรรมดา, อาหารสามมื้อในวันหยุด
+ 20000 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 20
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: 04.ก.ค..2016, 03.ต.ค..2016

โยโกฮามา

5.0/5.0  (1 ความคิดเห็น)

 
Plus Traditional Culture & Activities

คาบต่อสัปดาห์: 3  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 20
92000 ¥ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

92000 ¥ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Yokohama International Education Academy เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาญี่ปุ่น ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
24000 ¥ Plus Traditional Culture & Activities (หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น - 3 บทเรียนต่อสัปดาห์ - 45 นาทีต่อคาบเรียน)
+ 48000 ¥ หอพักนักศึกษา, ห้องคู่, ไม่รวมอาหาร
+ 20000 ¥ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 20
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวันจันทร์
คำนวณใหม่ (เลือกกรอกหรือไม่ก็ได้)
สัปดาห์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น