X

ชั้นเรียนภาษาภาษาอาหรับแบบส่วนบุคคล ในอัมมาน, จอร์แดน

บทเรียนภาษาภาษาอาหรับแบบตัวต่อตัว เหมาะสำหรับฝึกฝนทักษะการพูดและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ
คะแนนจัดอันดับโดยรวมของโรงเรียนที่ระบุไว้ใน อัมมาน: 4.0/5.0  (1 ความคิดเห็น)
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 1ใน อัมมาน เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรแบบตัวต่อตัว ราคาตั้งแต่ ถึง สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ภาษาอาหรับ พร้อมที่พัก

อัมมาน

Ali Baba International Center, อัมมาน
4.0/5.0  (1 ความคิดเห็น)

 
Online Skype private course - 12 Sessions

คาบต่อสัปดาห์: 3  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
860 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

860 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
240 US$ Online Skype private course - 12 Sessions (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 3 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Online Skype private course - 16 Sessions

คาบต่อสัปดาห์: 4  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
940 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

940 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
320 US$ Online Skype private course - 16 Sessions (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 4 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Online Skype private course - 20 Sessions

คาบต่อสัปดาห์: 5  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
1020 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1020 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
400 US$ Online Skype private course - 20 Sessions (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 5 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: ขั้นกลางระดับล่าง (B1)
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private course

คาบต่อสัปดาห์: 10  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
1220 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1220 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
600 US$ Private course (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 10 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private course

คาบต่อสัปดาห์: 15  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
1520 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1520 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
900 US$ Private course (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 15 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private course

คาบต่อสัปดาห์: 20  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
1820 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

1820 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
1200 US$ Private course (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
 
Private course

คาบต่อสัปดาห์: 25  | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
2120 US$ คอร์สละที่พักเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ราคา (2 สัปดาห์):

2120 US$ ส่วนลดค่าเรียน 5% สำหรับทุกหลักสูตรของโรงเรียน Ali Baba International Center เฉพาะเมื่อจองหลักสูตรเรียนภาษา ภาษาอาหรับ ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น =
1500 US$ Private course (หลักสูตร ภาษาอาหรับ - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์)
+ 520 US$ หอพักนักเรียน, ห้องเดี่ยว, ไม่รวมอาหาร
+ 100 US$ ค่าธรรมเนียมการจัดการของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อชั้น: 1
ระดับภาษาขั้นต่ำที่กำหนด: เริ่มต้น (A1) - ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
วันเริ่มต้น: ทุกวัน
คำนวณใหม่ (เลือกกรอกหรือไม่ก็ได้)
สัปดาห์
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น