X

ภาษาสเปน โรงเรียนสอนภาษาใน โออาซากา, เม็กซิโก

โออาซากา
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 1 ใน โออาซากา ช่วงราคาต่ำสุด
ถึงราคาสูงสุด
สำหรับหลักสูตร 2 สัปดาห์ ภาษาสเปน รวมค่าที่พัก

ค้นหาโรงเรียนสอนภาษา ภาษาสเปน ในราคาที่ดีที่สุด เปรียบเทียบคุณภาพ ความคิดเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ ของหลักสูตรภาษา ภาษาสเปน สำหรับผู้ใหญ่และนักเรียนใน โออาซากา .

คะแนนเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียนในเมือง โออาซากา จากการประเมินของนักเรียน:
4.2/5.0 (5 ความคิดเห็น)
ขนาดโรงเรียน: M

คุณภาพของการเรียนการสอน: 4.6/5.0
กิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้น: 4.2/5.0
ประเภทของรายวิชา (5) ที่พัก (3) สิ่งอำนวยความสะดวก (16)
โออาซากา:  รัฐวาฮากา (Oaxaca) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามกลมกลืนของสถาปัตยกรรม, ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เด่นชัด, อาหารประจำชาติที่หลากหลาย รวมถึงภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนที่ทำให้เมืองนี้เหมือนอยู่ในฤดูใบไม้ผลิตลอดปี ตลาดของวาฮากามีชื่อเสียงทั่วโลกแต่จุดเด่นที่แท้จริงคือโซกาโล (Zócalo) หรือจตุรัสที่เปี่ยมสีสันของเมือง คุณพบสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? เปรียบเทียบเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตร ภาษาสเปน ของโรงเรียน ใน กวาดาลาฮารา, กวานาคัวโต, พลายา เดล คาร์เมน, เกเรตาโร, เปอร์โต วัลลาร์ต้า, เปอร์โต เอสคอนดิโด หรือดูผลการเปรียบเทียบโรงเรียน ใน เม็กซิโก ทั้งหมด
เว็บไซต์เอกชนสำหรับการจองหลักสูตรภาษาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ภาษาสเปน บทเรียน & ภาษาสเปน ชั้นเรียนภาษา & ภาษาสเปน โปรแกรมเรียนภาษาในต่างประเทศที่ ภาษาสเปน โรงเรียนในประเทศ เม็กซิโก.