USA

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า
ข้อกำหนดด้านหนังสือเดินทาง


กำหนดให้พลเมืองทุกประเทศต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ข้อกำหนดด้านวีซ่า
1
ผู้ใดบ้างที่ไม่ต้องมีวีซ่า
You do not require a visa if you comply with ALL the following 3 points: You will then not require a visa, but you still need to fill in before departure the "Electronic System for Travel Authorization (ESTA)", what you can do conveniently online at https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?language=en


In all other cases you will require a visa. As a language student with over 16 hours/week you will have to apply for a student visa. The school will send you after enrollment the SEVIS I-20 form, which you will need for the visa application. ESTA is not required if you enter with a visa.


Countries of Visa Waiver Program:


ซานมารีโน, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, นิวซีแลนด์, บรูไน, ฝรั่งเศส, ฟินแลนด์, มอลตา, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, สิงคโปร์, สเปน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, อันดอร์รา, อิตาลี, ฮังการี, เกาหลีใต้, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, เยอรมนี, เอสโตเนีย, โปรตุเกส, โมนาโก, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์

2
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า
วีซ่านักเรียน (I20):
 • แบบฟอร์มการสมัคร DS-156
 • รูปถ่าย ขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีหน้าว่างหนึ่งหน้า รวมถึงต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่าหกเดือนหลังจากเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการพำนักในประเทศตามที่ระบุใน I-20 หรือ DS-2019
 • SEVIS I-20 หรือ SEVIS DS-2019 ที่ออกโดยโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
 • แบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อและประวัติการทำงาน DS-0158M
 • เพศชายอายุระหว่าง 16 ถึง 45 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-0157 ให้สมบูรณ์
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า สามารถหาข้อมูลได้จากสถานกงสุลหรือที่เว็บไซต์ของสถานกงสุล
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม SEVIS คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/
จดหมายตอบรับและใบรายงานผลคะแนน TOEFL ของผู้สมัคร อาจไม่จำเป็นต้องแนบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาก่อนหน้า แต่เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลในส่วนนี้


วีซ่านักท่องเที่ยว:

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • 1 รูปถ่ายขนาดเท่ารูปในหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีหน้าว่างหนึ่งหน้า
 • ตั๋วแบบไปกลับ
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการพำนักในต่างประเทศ
 • Proof of purpose of visit
 • แนบซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวเองพร้อมติดแสตมป์หากสมัครทางไปรษณีย์
3
Validity of Visa
 • วีซ่านักท่องเที่ยว: 180 วัน.
 • Student Visa: 180 วัน.
4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวีซ่า
 • Student Visa: 124 EUR
5
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 • วีซ่านักท่องเที่ยว: 5-60 วัน
 • Student Visa: 5-60 วัน
6
ข้อมูลสำหรับติดต่อสถานทูต

ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดด้านวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและข้อมูลที่ได้รับไม่มีการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น
 
ก่อนออกเดินทางขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานทูต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าควรติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตUSAประจำประเทศไทยโดยตรง
 
โรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพในประเทศ USA


USA - โรงเรียนสอนภาษา: ชิคาโก  ซานดิเอโก  ซานตา โมนิกา  ซานฟรานซิสโก  ซีแอตเติล  นิวยอร์ก  นิวออร์ลีนส์  บอสตัน  พอร์ตแลนด์  ฟอร์ต ลอเดอร์เดล  ลอสแอนเจลิส  ลาสเวกัส  วอชิงตัน ดี.ซี.  ออร์แลนโด  เบเวอร์ลีฮิลส์  โฮโนลูลู  ไมอามี่ 


Best rated language schools in USA:

1
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (1 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

2
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (7 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

3
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (10 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

4
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (2 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)

5
คะแนนจากอดีตนักเรียน: (9 คำวิจารณ์ ของโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้)


เพิ่มเติม - การเปรียบเทียบคะแนนและราคาของ โรงเรียนสอนภาษาทั้งหมดในประเทศ USA
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น