X
NZQA

NZQA

New Zealand Qualifications Authority 
Thành viên của NZQA (New Zealand Qualifications Authority)
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (27 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (24 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

7
Các đánh giá của cựu học sinh: (40 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

9
Các đánh giá của cựu học sinh: (7 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)


Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải