Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Úc

Úc - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Úc
Đánh giá tổng quan các trường ở Úc được liệt kê trong danh sách:: 3.9/5.0  (13 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Úc hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ 800 AUD tới 1680 AUD cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Brisbane

Giá (2 tuần):

1445 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
760 AUD EAP - English for Academic purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 485 AUD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 9.2015

Melbourne

Giá (2 tuần):

870 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Discover English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
650 AUD English For Academic Purposes (EAP) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 18
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Tháng Năm.2015, 08.Thg 6.2015, 13.Thg 7.2015, 17.Thg 8.2015, 21.Thg 9.2015, 26.Thg 10.2015, 30.Thg 11.2015
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1408 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lyceum English Language Australia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
498 AUD English for Academic Purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 760 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 150 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 25.Tháng Năm.2015, 03.Thg 8.2015, 12.Thg 10.2015

Sunshine Coast

Giá (2 tuần):

1510 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
775 AUD EAP (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 535 AUD Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 21.Thg 9.2015

Sydney

3.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

800 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cass Training International College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
600 AUD English for Academic Purpose (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 12 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Tháng Năm.2015, 08.Thg 6.2015, 13.Thg 7.2015, 17.Thg 8.2015, 21.Thg 9.2015, 26.Thg 10.2015, 30.Thg 11.2015
4.1/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1680 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Language Company chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
780 AUD English for Academic Purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 680 AUD Nhà nghỉ dài hạn - Glebe YHA, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc