Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Úc

Úc - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Tiếng Anh để chuẩn bị theo học đại học ở Úc
Đánh giá tổng quan các trường ở Úc được liệt kê trong danh sách:: 3.9/5.0  (13 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Úc hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Brisbane

 
EAP - English for Academic purposes

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1505 AUD

Giá (2 tuần):

1505 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 AUD EAP - English for Academic purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 505 AUD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 28.Thg 3.2016, 19.Thg 9.2016

Gold Coast

 
English for Academic Purposes

Buổi học một tuần: 24  | Số người tối đa của nhóm : 15
1610 AUD

Giá (2 tuần):

1610 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Australian International College of Language chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
680 AUD English for Academic Purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 730 AUD Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Melbourne

 
English For Academic Purposes (EAP)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 18
740 AUD

Giá (2 tuần):

740 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Discover English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
520 AUD English For Academic Purposes (EAP) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 18
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 22.Thg 2.2016, 29.Thg 3.2016, 02.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 11.Thg 7.2016, 15.Thg 8.2016, 19.Thg 9.2016, 24.Thg 10.2016, 28.Thg 11.2016

Sunshine Coast

 
EAP

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1555 AUD

Giá (2 tuần):

1555 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 AUD EAP (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 555 AUD Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 28.Thg 3.2016, 19.Thg 9.2016

Sydney

3.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
English for Academic Purpose

Buổi học một tuần: 12  | Số người tối đa của nhóm : 15
900 AUD

Giá (2 tuần):

900 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cass Training International College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 AUD English for Academic Purpose (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 12 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 29.Thg 2.2016, 28.Thg 3.2016, 25.Thg 4.2016, 23.Tháng Năm.2016, 27.Thg 6.2016, 25.Thg 7.2016, 22.Thg 8.2016, 19.Thg 9.2016, 17.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016
4.1/5.0  (9 ý kiến đánh giá)

 
English for Academic Purposes

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1700 AUD

Giá (2 tuần):

1700 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Language Company chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
800 AUD English for Academic Purposes (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 680 AUD Nhà nghỉ dài hạn - Glebe YHA, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc