X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced ở Úc

Úc - Chứng Chỉ Cambridge Advanced
9 trường ngoại ngữ trong Úc hiện có Chứng Chỉ Cambridge Advanced khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Úc: Chứng Chỉ Cambridge First (3), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (1)

Đánh giá tổng quan các trường ở Úc được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (81 ý kiến đánh giá)

Brisbane

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (25)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)

Vịnh Byron

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)

Cairns

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 99%
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 09.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (25)

Melbourne

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 19.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016, 30.Thg 11.2016
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Xem bảng tính
Đặc biệt! Cung cấp! 920AUD 885AUD
=
Hủy MIỄN PHÍ
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (18)

Noosa

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (23)

Perth

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (20)

Sunshine Coast

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (24)

Sydney

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 95
Lệ phí thi: 320 AUD
Ngày Thi: 14.Thg 6.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 95
Lệ phí thi: 320 AUD
Ngày Thi: 18.Thg 3.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm