X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced ở Úc

Úc - Chứng Chỉ Cambridge Advanced
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Úc: Chứng Chỉ Cambridge First (3), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (1)
Đánh giá tổng quan các trường ở Úc được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (80 ý kiến đánh giá)
9 trường ngoại ngữ trong Úc hiện có Chứng Chỉ Cambridge Advanced khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Brisbane

 
Cambridge English, CAE

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1525 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1525 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Cambridge English, CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 505 AUD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 13.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016
4.1/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge English Language Assessment 24 - CAE

Buổi học một tuần: 24  | Số người tối đa của nhóm : 14
1490 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1490 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
680 AUD Cambridge English Language Assessment 24 - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 225 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016
 
Cambridge English Language Assessment 30 - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1560 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1560 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
750 AUD Cambridge English Language Assessment 30 - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 225 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 03.Thg 12.2016

Vịnh Byron

 
Cambridge Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1435 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1435 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Cambridge Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 415 AUD Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016

Cairns

4.0/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1552 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1552 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cairns Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
690 AUD Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 662 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 99%
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 09.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016

Melbourne

 
CAMBRIDGE ESOL CAE, Certificate of Advanced English

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
780 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

780 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Discover English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
560 AUD CAMBRIDGE ESOL CAE, Certificate of Advanced English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 12.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 19.Thg 8.2016, 29.Thg 11.2016, 30.Thg 11.2016

Noosa

 
Cambridge Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1515 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1515 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Cambridge Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 495 AUD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 13.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016

Perth

 
Cambridge Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1525 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1525 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Cambridge Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 505 AUD Nhà Ở Sinh Viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 13.Thg 6.2016, 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016

Sunshine Coast

 
Cambridge English (CAE)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
1575 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1575 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Cambridge English (CAE) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 555 AUD Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 325 AUD
Ngày Thi: 12.Thg 3.2016, 08.Thg 6.2016, 30.Thg 11.2016

Sydney

4.1/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

 
Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 12 weeks

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1720 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1720 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Language Company chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 12 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 680 AUD Nhà nghỉ dài hạn - Glebe YHA, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 95
Lệ phí thi: 320 AUD
Ngày Thi: 14.Thg 6.2016, 02.Thg 12.2016
 
Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 10 weeks

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 15
1720 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1720 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Language Company chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
820 AUD Intensive Cambridge Exam Preparation CAE - 10 weeks (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 680 AUD Nhà nghỉ dài hạn - Glebe YHA, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 220 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 95
Lệ phí thi: 320 AUD
Ngày Thi: 18.Thg 3.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc