X

Trại Hè Tiếng Anh ở Úc cho Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên

Úc - Trẻ Em (<18 tuổi)
Các khóa học Tiếng Anh cho thanh thiếu niên và trẻ em từ 6 tới 18 tuổi vào các dịp nghỉ hè và các kì nghỉ khác của trường trong năm 2016. Chương trình du lịch kết hợp học ngoại ngữ sẽ kết hợp việc học tập với các trò chơi vui nhộn tại Úc.
Đánh giá tổng quan các trường ở Úc được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (41 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Úc hiện có Trẻ Em (<18 tuổi) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Vịnh Byron

 
Junior TAP surfing programme (13-18 years old)

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 15
2810 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2810 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2610 AUD Junior TAP surfing programme (13-18 years old) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 AUD Trong khu học xá, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối) - Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016

Cairns

4.0/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

 
Full High School Preparation (12-17 years)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 14
1552 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1552 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cairns Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
690 AUD Full High School Preparation (12-17 years) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 662 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tuổi tối thiểu của học viên: 12 năm
Trình độ trung bình (Các khóa học cho trẻ em): 4 (vào mùa hè) - 4 (suốt năm)
Số học viên trung bình: 30 (vào mùa hè) - 30 (suốt năm)

Gold Coast

 
English for High School Preparation (14-17 years old)

Buổi học một tuần: 24  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Australian International College of Language chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 AUD English for High School Preparation (14-17 years old) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 24 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 730 AUD Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tuổi tối thiểu của học viên: 6 năm
Trình độ trung bình (Các khóa học cho trẻ em): 3 (vào mùa hè) - 1 (suốt năm)
Số học viên trung bình: 150 (vào mùa hè) - 40 (suốt năm)
 
English for Young Learners (6-13 years)

Buổi học một tuần: 21  | Số người tối đa của nhóm : 15
1630 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1630 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Australian International College of Language chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 AUD English for Young Learners (6-13 years) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 730 AUD Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tuổi tối thiểu của học viên: 6 năm
Trình độ trung bình (Các khóa học cho trẻ em): 3 (vào mùa hè) - 1 (suốt năm)
Số học viên trung bình: 150 (vào mùa hè) - 40 (suốt năm)
5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Young Learners Program (6-15)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 18
1670 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1670 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Gold Coast Learning Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
700 AUD Young Learners Program (6-15) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 770 AUD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 18
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2016, 10.Thg 7.2016, 17.Thg 7.2016, 24.Thg 7.2016, 31.Thg 7.2016, 07.Thg 8.2016, 14.Thg 8.2016
Tuổi tối thiểu của học viên: 5 năm
Trình độ trung bình (Các khóa học cho trẻ em): 2 (vào mùa hè)
Số học viên trung bình: 15 (vào mùa hè) - 15 (suốt năm)

Noosa

 
Junior TAP programme (13-18 years old)

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 15
2810 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2810 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2610 AUD Junior TAP programme (13-18 years old) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 AUD Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối) - Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 20.Thg 6.2016 - 09.Thg 9.2016, 18.Thg 7.2016 - 12.Thg 8.2016, 04.Thg 7.2016 - 26.Thg 8.2016, 19.Thg 12.2016
Tuổi tối thiểu của học viên: 13 năm

Perth

 
Teen Activity Program - TAP (13-17 years old)

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 15
2810 AUD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2810 AUD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Centre chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2610 AUD Teen Activity Program - TAP (13-17 years old) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 AUD Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối) - Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
+ 200 AUD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 11.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 15.Thg 8.2016
Tuổi tối thiểu của học viên: 13 năm
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc