X
Chi-lê - Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway
1 trường ngoại ngữ trong Chi-lê cung cấp các khóa học Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 12 tuần.

Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha để chuẩn bị theo học đại học ở Chi-lê

Đánh giá tổng quan các trường ở Chi-lê được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (3 ý kiến đánh giá)

Pichilemu

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 16

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Có chương trình chuyên biệt:
  • Ngôn ngữ

Loại hình trường dự bị: Lớp dự bị (để vào đại học)

Nội dung khóa học:

100%bài học ngôn ngữ Tiếng Tây Ban Nha

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
1: Brookhaven College
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Tây Ban Nha ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm