X

Các Lớp Học Tiếng Tây Ban Nha Riêng Tư ở Chi-lê

Chi-lê - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Tây Ban Nha cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Chi-lê để học Tiếng Tây Ban Nha tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Chi-lê được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (117 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Chi-lê hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Pichilemu

5.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Private Course

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
1070 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1070 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Pichilemu Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
510 US$ Private Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 490 US$ Tiện Nghi Ăn Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 70 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Santiago

COINED  
M
4.0/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Private

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
1125 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1125 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi COINED chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
690 US$ Private (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 360 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Immersion (25 group + 6 individual)

Buổi học một tuần: 31  | Số người tối đa của nhóm : 8
1125 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1125 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi COINED chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
690 US$ Immersion (25 group + 6 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 31 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 360 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
ECELA  
L
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Tây Ban Nha có tiếng nhất ở Chi-lê trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Chi-lê
5.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Private 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1365 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1365 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ECELA chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
980 US$ Private 20 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 310 US$ Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.4/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
Individual course

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
700 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

700 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Escuela Bellavista chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
340 US$ Individual course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 320 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 40 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Superintensive (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 6
980 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

980 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Escuela Bellavista chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
620 US$ Superintensive (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 320 US$ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 40 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.0/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

 
Individual Course

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
725 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

725 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
390 US$ Individual Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Comercial Spanish

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
785 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

785 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
450 US$ Comercial Spanish (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
DELE Preparation - individual classes

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
785 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

785 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Violeta Parra Escuela de Idiomas - TANDEM Santiago chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
450 US$ DELE Preparation - individual classes (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 55 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Vina del Mar

ECELA  
M
4.7/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Group + Private 25 lesson per week

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 8
1085 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1085 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ECELA chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
700 US$ Group + Private 25 lesson per week (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 310 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Private 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1365 US$ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1365 US$ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ECELA chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
980 US$ Private 20 (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 310 US$ Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 75 US$ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc