X

Học Tiếng Séc & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên của bạn tại Cộng Hòa Séc

Chương trình hòa nhập Tiếng Séc thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.
1 trường ngoại ngữ trong Cộng Hòa Séc hiện có Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Séc kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Prague

4.2/5.0  (189 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

 
Standard Programme

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 1
2200 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2200 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Séc trực tuyến trên trang web này =
2200 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Séc - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Standard Programme Intensive

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
3000 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3000 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Séc trực tuyến trên trang web này =
3000 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Séc - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc