X

Học Tiếng Ả Rập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên của bạn tại Ai Cập

1 trường ngoại ngữ trong Ai Cập hiện có Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ả Rập kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Chương trình hòa nhập Tiếng Ả Rập thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ai Cập được liệt kê trong danh sách::
1.5/5.0 (2 ý kiến đánh giá)

Cairo

Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế
Đặc biệt! Cung cấp! 2580US$ 2451US$
Hủy MIỄN PHÍ
Các hạng mục khoá học (2) Nơi Ở (1)
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế
Đặc biệt! Cung cấp! 2890US$ 2746US$
Hủy MIỄN PHÍ
Các hạng mục khoá học (2) Nơi Ở (1)
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế
Đặc biệt! Cung cấp! 3380US$ 3211US$
Hủy MIỄN PHÍ
Các hạng mục khoá học (2) Nơi Ở (1)
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc