X

Các Lớp Học Tiếng Ả Rập Riêng Tư ở Ai Cập

Ai Cập - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Ả Rập cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Ai Cập để học Tiếng Ả Rập tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Ai Cập được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (48 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Ai Cập hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ả Rập kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Alexandria

Ahlan-Egypt  
XL
4.2/5.0  (18 ý kiến đánh giá)

 
Private classes

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
708 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

708 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ahlan-Egypt chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
480 € Private classes (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 168 € Tu Viện, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Cairo

Ahlan  
S
 
One to one 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
505 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

505 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ahlan  chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
480 € One to one 20 (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần - 3 phút mỗi bài học)
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-One

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
535 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

535 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Arabeya Arabic Language Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
400 € One-to-One (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 135 € Khu Nhà, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.2/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

 
Single Crash Course, 25 lessons

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
1620 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1620 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Arabic Language Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
1150 € Single Crash Course, 25 lessons (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 420 € Căn Hộ Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Single Crash Course, 30 lessons

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
1810 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1810 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Arabic Language Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
1340 € Single Crash Course, 30 lessons (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 420 € Căn Hộ Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Dahab

 
One-on-One Learning

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1360 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1360 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Blue Beach Club School Of Arabic Language chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
920 € One-on-One Learning (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 420 € Khách sạn Blue Beach Club - Tiêu chuẩn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 20 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive One-on-One Learning

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
1820 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Blue Beach Club School Of Arabic Language chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
1380 € Intensive One-on-One Learning (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 420 € Khách sạn Blue Beach Club - Tiêu chuẩn, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 20 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Giza

 
One to One (Private Courses)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
535 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

535 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Arabeya Arabic Language Center chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ả Rập trực tuyến trên trang web này =
400 € One to One (Private Courses) (Các khóa học Tiếng Ả Rập - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 135 € Khu Nhà Ở, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc