X

Học Tiếng Anh & Bóng Đá ở Anh

Anh - Tiếng Anh & Bóng Đá
2 trường ngoại ngữ trong Anh hiện có Tiếng Anh & Bóng Đá khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn bóng đá.

Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách::
3.8/5.0 (53 ý kiến đánh giá)

Bournemouth

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (26)
Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (26)

Manchester

Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2016, 17.Thg 7.2016, 31.Thg 8.2016, 14.Thg 8.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (10)
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc