X

Các Khóa Học Tiếng Anh Ban Tối ở Anh

Anh - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (157 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Anh hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Brighton

4.0/5.0  (43 ý kiến đánh giá)

 
Afternoon Course 10

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 15
540 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

540 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
230 £ Afternoon Course 10 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 240 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Cambridge

4.0/5.0  (93 ý kiến đánh giá)

 
Afternoon course

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 15
580 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

580 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
240 £ Afternoon course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 270 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Luân Đôn

KKCL  
L
 
General English (Part-Time)

Buổi học một tuần: 6  | Số người tối đa của nhóm : 12
594 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

594 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi KKCL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
144 £ General English (Part-Time) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 6 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 410 £ Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 40 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
3.8/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
Afternoon Course 10

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 15
580 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

580 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International - Hampstead chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
230 £ Afternoon Course 10 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 280 £ Ở nhà người bản xứ (khu 4-6), Phòng đơn, Ăn sáng
+ 70 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc