X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge First ở Anh

Ngày bắt đầu
Tính giá
Anh - Chứng Chỉ Cambridge First
43 trường ngoại ngữ trong Anh cung cấp các khóa học Chứng Chỉ Cambridge First từ
cho một khóa học Tiếng Anh 4 tuần.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First.
Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Anh: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (28), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (8)

Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (1103 ý kiến đánh giá)

Bournemouth

Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 18
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 145 £
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1262£ 1204£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 06.Thg 6.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1054£ 1006£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 24.Thg 8.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1262£ 1204£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1198£ 1143£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 140 £
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1054£ 1006£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 24.Thg 8.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1178£ 1124£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 31.Thg 7.2017, 18.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: 88% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: 88% Chứng Chỉ Cambridge First
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 13
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 04.Thg 3.2017, 13.Tháng Năm.2017, 03.Thg 6.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 690£ 658£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017, 31.Thg 7.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 630£ 602£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 05.Thg 6.2017, 31.Thg 7.2017, 11.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 140 £
Ngày Thi: 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 420£ 402£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1350£ 1287£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Brighton

Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 11.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: B Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 11.Thg 4.2017, 10.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 11.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: B Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 11.Thg 4.2017, 10.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 09.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1128£ 1072£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1414£ 1348£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 21.Thg 9.2017
Ngày Thi: 12.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1600£ 1525£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017, 31.Thg 7.2017, 04.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: 100% Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017, 31.Thg 7.2017, 04.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: 100% Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017

Bristol

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 155 £
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1110£ 1057£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Ngày Thi: 06.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017

Cambridge

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 21.Thg 8.2017, 09.Thg 10.2017
Kết quả thi trung bình: 90% Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 18.Thg 3.2017, 20.Tháng Năm.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 14.Thg 10.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 21.Thg 8.2017, 09.Thg 10.2017
Kết quả thi trung bình: 90% Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 18.Thg 3.2017, 20.Tháng Năm.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 14.Thg 10.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1706£ 1626£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Canterbury

Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 25.Thg 6.2017, 10.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: 89% Chứng Chỉ Cambridge First
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 28.Thg 7.2017

Cheltenham

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 05.Thg 6.2017, 13.Thg 11.2017
Lệ phí thi: 160 £

Eltham

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1346£ 1284£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Exeter

Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 85% Chứng Chỉ Cambridge First

Luân Đôn

Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 885£ 843£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 17.Thg 7.2017, 02.Thg 10.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 17.Thg 7.2017, 02.Thg 10.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 19.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017, 31.Thg 7.2017, 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 27.Thg 7.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 21.Thg 8.2017, 09.Thg 10.2017
Kết quả thi trung bình: C Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 18.Thg 3.2017, 20.Tháng Năm.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 14.Thg 10.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 11.Thg 9.2017
Ngày Thi: 18.Thg 3.2017, 10.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 10.Thg 7.2017, 11.Thg 9.2017
Ngày Thi: 18.Thg 3.2017, 10.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 04.Thg 8.2017, 02.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Lệ phí thi: 160 £
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 499£ 476£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 03.Thg 7.2017, 18.Thg 9.2017, 16.Thg 10.2017
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 28.Thg 11.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1490£ 1420£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Manchester

Buổi học một tuần: 33.5
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 160 £
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1080£ 1028£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Ngày Thi: 04.Thg 3.2017, 10.Thg 3.2017, 08.Thg 4.2017, 13.Tháng Năm.2017, 03.Thg 6.2017, 06.Thg 6.2017, 24.Thg 6.2017, 27.Thg 7.2017, 24.Thg 8.2017, 07.Thg 10.2017, 04.Thg 11.2017, 28.Thg 11.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 18
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Kết quả thi trung bình: n/a Chứng Chỉ Cambridge First
Ngày Thi: 03.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017

Oxford

Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 04.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 21.Thg 9.2017, 25.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 165 £
Ngày Thi: 06.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017, 12.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1200£ 1145£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 21.Thg 9.2017, 25.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 165 £
Ngày Thi: 06.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017, 12.Thg 12.2017
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1600£ 1525£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Plymouth

Buổi học một tuần: 23
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Portsmouth

Buổi học một tuần: 23
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1135£ 1082£
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 22.5
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 12.Thg 6.2017, 11.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 145 £
Ngày Thi: 04.Thg 3.2017, 24.Thg 6.2017, 24.Thg 8.2017, 09.Thg 12.2017

Ramsgate

Buổi học một tuần: 32
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 01.Thg 10.2017
Lệ phí thi: 150 £
Tổng cộng 4tuần đã bao gồm thuế Phá giá
Đặc biệt! Cung cấp! 1115£ 1063£
=
Hủy MIỄN PHÍ

Scarborough

Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 18.Thg 9.2017
Lệ phí thi: 130 £
Ngày Thi: 10.Thg 3.2017, 03.Thg 6.2017, 09.Thg 12.2017

Totnes

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp cao (B2) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: B Chứng Chỉ Cambridge First

Worthing

Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trung cấp thấp (B1) hoặc cao hơn
Ngày bắt đầu: 19.Thg 6.2017, 04.Thg 9.2017

Thông tin chung về English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman

Bài thi Tiếng Anh Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác / ESOL của Pitman được ít công nhận hơn, tuy nhiên việc tổ chức thi vẫn diễn ra vào một số ngày ở trường của bạn. Chúng tôi mong bạn xem qua một số dạng thi anh ngữ khác mà có thể giúp bạn ghi thêm nhiều điểm hơn. Bài thi ESOL của Pitman được đưa ra dưới các dạng sau:

Lệ phí thi

Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

Trình độ

Sơ Cấp (A1 Bước Tiến Mới)
Tiếp Cận (A2 Từng Bước)
Thành Tựu (B1 Đạt Tới Ngưỡng Được Chấp Nhận)
Chuyên Gia (C1 Sử Dụng Thành Thạo Hiệu Quả)
Vững Vàng C2 Vững Vàng
Dựa theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu: A1 - C2

Ngày thi

Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

See further information about Chứng Chỉ Cambridge First »

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Anh ở

onscroll="return false;">
X
 • Nhiều khóa học nhất: 6.093 chương trình học ngôn ngữ trong danh sách. Nhiều hơn bất kỳ trang web nào khác trên thê.1 giới
 • Giảm giá đặc biệt
 • 15.277 đánh giá xác thực về các trường ngôn ngữ
 • Lời khuyên miễn phí từ những chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi
LỢI ÍCH CỦA BẠN
Chỉ khi đặt chỗ ở đây
 • Bảo đảm giá thấp nhất:Bạn trả giá thấp hơn nếu đặt trực tiếp tại trường hay từ bất cứ đâu khác. Nếu bạn tìm được giá tốt hơn ở đâu khác, chúng tôi sẽ cho bạn giá rẻ hơn nữa.
 • Trang web nhiều người xem nhất khi đặt chỗ các khóa học ngôn ngữ
 • Các điều khoản ưu tiên về hủy đặt chỗ và thanh toán
 • Không phí đại lý

Phương thức tốt nhất để đặt khóa học ngoại ngữ của bạn!

Đừng chỉ tin
lời chúng tôi trong việc này.
Số liệu vui
 • 1.000.000 US$: trong chi phí khóa học do khách hàng của chúng tôi tiết kiệm.
 • Pioneers: Chúng tôi là đơn vị đầu tiên công khai các đánh giá mở của các trường ngôn ngữ. Được thành lập từ 1999.
 • Đứng đầu thế giới: Chúng tôi là trang web độc lập liên quan đến các khóa học ngôn ngữ được nhiều người xem nhất.
 • >18.000 người hâm mộ trên Facebook.
các đánh giá LanguageCourse.Net
Xuất sắc 9.50-10
688 đánh giá trên TrustPilot
Những điều các khách hàng đã nói
 • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải