X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Proficiency ở Anh

Anh - Chứng Chỉ Cambridge Proficiency
5 trường ngoại ngữ trong Anh hiện có Chứng Chỉ Cambridge Proficiency khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Proficiency. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Anh: Chứng Chỉ Cambridge First (27), Chứng Chỉ Cambridge Advanced (22)

Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (354 ý kiến đánh giá)

Bournemouth

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 137 £
Ngày Thi: 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 137 £
Ngày Thi: 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 137 £
Ngày Thi: 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)

Cambridge

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 80%
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (20)

Exeter

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (25)

Luân Đôn

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 30.Thg 8.2016
Kết quả thi trung bình: B
Lệ phí thi: 130 £
Ngày Thi: 19.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (21)

Portsmouth

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 22
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 12.Thg 9.2016
Lệ phí thi: 150 £
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 09.Thg 6.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (21)
Thời lượng
Ngày bắt đầu
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm