Các Khóa Học Tiếng Anh cho Gia Đình tại Anh

Anh - Gia Đình
Phụ huynh cùng con nhỏ độ tuổi từ 6 tuổi trở lên có thể cùng nhau dành kì nghỉ để tìm hiểu Tiếng Anh và tham gia một khóa ngoại ngữ.
Đánh giá tổng quan các trường ở Anh được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (69 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Anh hiện có Gia Đình khóa học, với các mức giá từ 1290 GBP tới 1330 GBP cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Luân Đôn

4.3/5.0  (13 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1330 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Clubclass chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
940 GBP Parent & Child course (7-16 years old) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 310 GBP Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ - Dạng Tiêu Chuẩn - Khu 3, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó

Manchester

Accord   Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại Manchester
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1290 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
960 GBP Family Programme in Eastbourne - 15 hours (Parent&Child: 3-16) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 290 GBP , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 40 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc