X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Pháp ở Pháp

Pháp
Tìm trường Tiếng Pháp tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Pháp cho người lớn và học sinh sinh viên tại Pháp. Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Pháp.
Học viên đánh giá chung các trường ở Pháp: 4.2/5.0  (1366 ý kiến đánh giá)
33 trường ngoại ngữ trong Pháp, giá dao động từ đến cho khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Amboise

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1094 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
654 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 330 € Khu Nhà Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 110 € Phí hành chính của trường

Biarritz

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1099 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Biarritz French Courses Institute chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
560 € Standard French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 459 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1070 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
550 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 440 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Bordeaux

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (49 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1144 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
530 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 534 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 80 € Phí hành chính của trường

Cannes

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

914 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Campus International de Cannes chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
584 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 18 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 330 € Ký túc xá trong Campus- phòng phổ thông, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn

Chamonix

Đánh giá tổng quát của học viên: 5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

850 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Insted Chamonix chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
500 € Standard Intensive Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 300 € Căn Hộ Ở Chung - Chambed, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường

La Rochelle

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1172 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
662 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 400 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 110 € Phí hành chính của trường

Lyon

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (122 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lyon Bleu International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
440 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 325 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 55 € Phí hành chính của trường

Marseille

Đánh giá tổng quát của học viên: 3.7/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

845 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ADEL Provence - Baraerlin chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
390 € General Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 390 € Ở cùng gia đình giám hộ - Tự túc ăn uống, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 65 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá Marseille)
4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Montpellier

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (119 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

780 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accent Francais chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
460 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (93 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

770 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ecole Klesse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
450 € Standard Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Chung Nhà, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (6 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

846 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Institut Européen de Français chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
480 € General French - Option 1 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 22 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 286 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Các khóa học Tiếng Pháp
LSF  
L
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Montpellier Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Pháp
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (99 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

785 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
450 € Standard Course (20) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 75 € Phí hành chính của trường

Morzine (Anpơ)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1175 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Alpine French School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
550 € Standard French Intensive Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 18 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 600 € Khu Nhà Ở, Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường

Nantes

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Nice

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (82 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1030 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Azurlingua, ecole de langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
530 € Standard (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 440 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 60 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (60 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

934 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
470 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 384 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.1/5.0  (52 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1084 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
516 € GR 20 - Intensive course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 523 € Căn Hộ Ở Chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (7 ý kiến đánh giá Nice)
4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Paris

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (126 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1230 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord French Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € Intensive Course A - 20 h/ week (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 570 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn sáng

Các khóa học Tiếng Pháp
Atelier 9  
M
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Pháp có tiếng nhất ở Paris trong 12 tháng qua
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (151 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1084 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Atelier 9 chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
545 € Intensive French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 539 € Phòng đơn, Ăn sáng

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1478 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Eurocentres chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
682 € Basic 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 686 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 110 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (15 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1230 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue Paris Opéra chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
550 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (67 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi France Langue Paris Victor Hugo chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
490 € Standard Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 600 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 80 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (38 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1250 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSI - Language Studies International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
630 € Standard 20 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 535 € Ở Nhà Người Bản Xứ tại Paris, Phòng đơn, Ăn sáng
+ 85 € Phí hành chính của trường

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.4/5.0  (12 ý kiến đánh giá Paris)
4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3350 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3350 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Rambouillet

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.6/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1130 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Planete Langues-Institut International chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € Intensive Programme (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 30 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 400 € Tiện Nghi Sinh Viên, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 70 € Phí hành chính của trường

Rouen

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1238 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € Intensive Group Classes (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 458 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 € Phí hành chính của trường

Royan

Các khóa học Tiếng Pháp Các khóa học Tiếng Anh
CAREL  
XL
Đánh giá tổng quát của học viên: 4.2/5.0  (117 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

855 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CAREL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € General French Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 195 € Lycee de l'Atlantique, Phòng đôi, Ăn sáng

Toulouse

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.0/5.0  (42 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

775 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Langue Onze Toulouse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
450 € Intensive French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 23 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 65 € Phí hành chính của trường

Tours

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.3/5.0  (190 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

3100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Study & Live in your Teacher's Home chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
3100 € Standard Programme Intensive (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 0 € Giá tiền khóa học bao gồm chỗ ở

Đánh giá tổng quát của học viên: 4.7/5.0  (23 ý kiến đánh giá)

Ví dụ về tính giá (2 tuần):

1010 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Tours Langues chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
620 € Full-Time French (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 360 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Tiêu chuẩn ăn nửa ngày vào các ngày trong tuần, ăn trọn ngày vào các ngày cuối tuần
+ 30 € Phí hành chính của trường

Pháp:  Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi đất nước này nằm trên đầu lưỡi ca tụng của mọi người. Pháp nổi tiếng với thức ăn và rượu vang tuyệt hảo nhưng đó không phải là tất cả. Hãy để trí tưởng tượng du lịch của bạn được thỏa lấp bởi hàng cọ ở Nice và St-Tropez, đi trượt tuyết ở dãy Alps hay đắm chìm trong tình yêu với Paris hay Versailles. Người Pháp yêu thích việc ăn mừng, như cách họ thể hiện trong các buổi Lễ hộikhác nhau và các khu chợ Giáng Sinh. Và đừng quên theo dõi giải đua xe đạp Tour de France! Giới thiệu thêm các khóa học Tiếng Pháp tại Canada, Guadeloupe, Martinique, Monaco, Pháp, Thụy Sĩ và danh sách tất cả các trường ngoại ngữ trên thế giới giới thiệu về các khóa học Tiếng Pháp của mình.
Trang web độc lập được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới nhận đăng ký đặt chỗ các khóa học ngoại ngữ , các buổi học Tiếng Pháp & các lớp học Tiếng Pháp & các chương trình học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại các trường Tiếng Pháp ở Pháp.
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc