X

Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Pháp

Pháp - Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway
Các khóa học Tiếng Pháp để chuẩn bị theo học đại học ở Pháp
Đánh giá tổng quan các trường ở Pháp được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (681 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Pháp hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học / Pathway khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Pháp kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Montpellier

4.1/5.0  (119 ý kiến đánh giá)

 
French University Preparation

Buổi học một tuần: 26  | Số người tối đa của nhóm : 10
1320 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1320 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accent Francais chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
1000 € French University Preparation (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Có chương trình chuyên biệt:
  • Ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

60%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
20%Huấn luyện kỹ năng học thuật
20%bài học cụ thể cho Bậc học

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
10: ESCA SUP, SUP DE CO, EFHT, ISV, ENSP, EPF, INSA Rouen, N+I, ESIMODE, HEJ
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

4.0/5.0  (93 ý kiến đánh giá)

 
University Preparation

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 8
960 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

960 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ecole Klesse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
640 € University Preparation (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Chung Nhà, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Có chương trình chuyên biệt:
  • thương mại
  • Luật
  • Y học

Nội dung khóa học:

100%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
3: Montpellier University of Law, Montpellier University of Science, Montpelier University of Medecine
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Rouen

4.0/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Foundation Program University Pathway

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 10
818 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

818 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
240 € Foundation Program University Pathway (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 458 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

80%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
20%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
2: ISAL Paris (Institut Supérieur des Arts et du Luxe), National Institue for Bread and Cakes Baking (INBP)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
ISAL Fashion Foundation Course 15

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 10
956 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

956 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
378 € ISAL Fashion Foundation Course 15 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 458 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

80%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
20%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
2: ISAL Paris (Institut Supérieur des Arts et du Luxe), National Institue for Bread and Cakes Baking (INBP)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
ISAL Fashion Foundation Course 25

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 10
1078 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1078 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
500 € ISAL Fashion Foundation Course 25 (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 458 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

80%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
20%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
2: ISAL Paris (Institut Supérieur des Arts et du Luxe), National Institue for Bread and Cakes Baking (INBP)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
INBP Bakery Foundation Program

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 10
1238 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1238 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi French in Normandy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
660 € INBP Bakery Foundation Program (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 458 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 120 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Nội dung khóa học:

80%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
20%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Các trường đại học và cao đẳng hội viên:
2: ISAL Paris (Institut Supérieur des Arts et du Luxe), National Institue for Bread and Cakes Baking (INBP)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Toulouse

4.0/5.0  (42 ý kiến đánh giá)

 
Long Term French Course

Buổi học một tuần: 27  | Số người tối đa của nhóm : 12
748 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

748 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Langue Onze Toulouse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
423 € Long Term French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 27 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 65 € Phí hành chính của trường

Vị trí: Trường ngôn ngữ

Loại chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế: Chung, không riêng cho lĩnh vực học nào

Nội dung khóa học:

75%bài học ngôn ngữ Tiếng Pháp
25%Huấn luyện kỹ năng học thuật

Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 04.Thg 1.2016, 01.Thg 2.2016, 29.Thg 2.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 30.Tháng Năm.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016, 31.Thg 10.2016

Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc