Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Pháp

Pháp - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học French để chuẩn bị theo học đại học ở Pháp
Đánh giá tổng quan các trường ở Pháp được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (664 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Pháp hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ 691 € tới 1320 € cho một khóa học French kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Montpellier

4.1/5.0  (116 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1320 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accent Francais chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
1000 € French University Preparation (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.0/5.0  (91 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

960 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Ecole Klesse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
640 € University Preparation (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 240 € Ở Chung Nhà, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

LSF   Thuộc Top 20% các trường dạy French có tiếng nhất ở Pháp trong 12 tháng qua Các hoạt động xã hội mà trường đã tổ chức được học viên đánh giá là tốt nhất hoặc thuộc top 20% các trường ở Montpellier Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại Pháp Đánh giá trung bình của học viên đối với trường này là tốt nhất hay thuộc top 20% trong số những trường ở Pháp
4.3/5.0  (95 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1105 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi LSF chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
780 € A Level / Abitur Preparation (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 75 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)

Paris

4.0/5.0  (123 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1260 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Accord French Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
700 € Accord - Brassart Program (French & Graphic Arts) (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 38 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 560 € Khu Nhà Sinh Viên (chỉ vào mùa hè), Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14

Royan

CAREL  
4.2/5.0  (116 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

773 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CAREL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
618 € Preparation Course for University Studies (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 155 € Căn Hộ Ở Chung - Mùa Thấp Điểm, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)

Toulouse

4.1/5.0  (41 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

691 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Langue Onze Toulouse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Pháp trực tuyến trên trang web này =
371 € Long Term French Course (Các khóa học Tiếng Pháp - Các buổi học 27 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 60 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc