X

Học Tiếng Đức & Bóng Đá ở Đức

Đức - Tiếng Đức & Bóng Đá
1 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có Tiếng Đức & Bóng Đá khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn bóng đá.

Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (16 ý kiến đánh giá)

Radolfzell

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 31.Thg 7.2016, 07.Thg 8.2016, 14.Thg 8.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (12)