X

Học Tiếng Đức & Bóng Đá ở Đức

Đức - Tiếng Đức & Bóng Đá
1 trường ngoại ngữ trong Đức cung cấp các khóa học Tiếng Đức & Bóng Đá từ
cho một khóa học Tiếng Đức 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn bóng đá.

Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (17 ý kiến đánh giá)

Radolfzell