Các Khóa Học German Ban Tối ở Đức

Đức - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (180 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ 338 € tới 390 € cho một khóa học German kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Berlin

4.3/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

338 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
63 € Evening Main Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 4 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung (loại I), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Dresden

4.4/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

390 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kästner Kolleg - Tandem chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
100 € German 'After Work' (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 6 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 265 € Căn Hộ Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 9
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Heidelberg

4.0/5.0  (121 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

363 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
88 € Main Course + Module Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 6 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Kí Túc Xá Loại I (Concordia, Bosch, Steinhof), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc