Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Đức tại Đức

Đức - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Đức cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Đức để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (223 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ 675 € tới 875 € cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Berlin

4.3/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

865 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
600 € Super-Intensive Course German (Main Course + Module Course + Individual Lessons) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Nhà Nghỉ Academy (loại II), Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Darmstadt

3.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

875 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
600 € Superintensive (Main Course + Module + Individual Lessons) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Kí Túc Xá Loại I (Rhein 32), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Heidelberg

4.0/5.0  (105 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

675 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
400 € Super-Intensive Course: Business Correspondence + Main Course + Module Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 40 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Kí Túc Xá Loại I (Concordia, Bosch, Steinhof), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc