Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Đức tại Đức

Đức - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Đức cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Đức để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (264 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Berlin

4.3/5.0  (33 ý kiến đánh giá)

 
Super-Intensive Course German (Main Course + Module Course + Individual Lessons)

Buổi học một tuần: 35  | Số người tối đa của nhóm : 15
990 €

Giá (2 tuần):

990 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
660 € Super-Intensive Course German (Main Course + Module Course + Individual Lessons) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 35 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 295 € Nhà Nghỉ Academy (loại II), Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 35 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 04.Thg 1.2016, 01.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 04.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016

Heidelberg

4.0/5.0  (123 ý kiến đánh giá)

 
Super-Intensive Course: Business Correspondence + Main Course + Module Course

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 10
800 €

Giá (2 tuần):

800 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
450 € Super-Intensive Course: Business Correspondence + Main Course + Module Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 40 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 315 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 35 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 04.Thg 1.2016, 01.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 04.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
*bắt buộc