Đức - TELC
Các khóa học German này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TELC. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Đức đối với các kỳ thi German khác.: Zertifikat Deutsch (ZD) (1), TestDaF (10)
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (184 ý kiến đánh giá)
6 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có TELC khóa học, với các mức giá từ 446 € tới 1192 € cho một khóa học German kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Berlin

4.1/5.0  (28 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Exam Preparation for the TELC-Certificates B1, B2 or C1 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €

Cologne

4.2/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Exam Preparation for the TELC-Certificates B1, B2 or C1 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
4.1/5.0  (45 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

697 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TANDEM Köln chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
332 € Exam Preparation Course (20 group + 6 exam prep.) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 26 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 315 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày Thi: 27.Thg 2.2015, 30.Thg 4.2015, 26.Thg 6.2015, 28.Thg 8.2015, 23.Thg 10.2015, 11.Thg 12.2015

Hamburg

3.9/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

446 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TANDEM Hamburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
150 € TELC Exam Preparation Course (Zertifikat B1) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 9 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 296 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Lệ phí thi: 140 €
Ngày Thi: 06.Thg 2.2015, 06.Thg 3.2015, 03.Thg 4.2015, 08.Tháng Năm.2015, 05.Thg 6.2015, 03.Thg 7.2015, 08.Thg 8.2015, 04.Thg 9.2015, 09.Thg 10.2015, 06.Thg 11.2015, 04.Thg 12.2015

Munich

4.1/5.0  (37 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1132 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Exam Preparation for the TELC Certificates B1, B2 & C1 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 € Nhà Khách, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €

Radolfzell

4.1/5.0  (16 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1072 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Exam Preparation for the TELC-Certificates B1, B2, or C1 (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 220 € Nhà Khách Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc