X

Khóa Luyện Thi TELC ở Đức

Đức
6 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có TELC khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Đức này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TELC. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Đức đối với các kỳ thi Tiếng Đức khác.: Zertifikat Deutsch (ZD) (1), TestDaF (9)

Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (205 ý kiến đánh giá)

Berlin

Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Ngày Thi: 29.Thg 1.2016, 26.Thg 2.2016, 01.Thg 4.2016, 29.Thg 4.2016, 27.Tháng Năm.2016, 24.Thg 6.2016, 15.Thg 7.2016, 29.Thg 7.2016, 12.Thg 8.2016, 26.Thg 8.2016, 30.Thg 9.2016, 28.Thg 10.2016, 25.Thg 11.2016, 23.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (11)

Cologne

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Ngày Thi: 29.Thg 1.2016, 26.Thg 2.2016, 01.Thg 4.2016, 29.Thg 4.2016, 27.Tháng Năm.2016, 24.Thg 6.2016, 29.Thg 7.2016, 26.Thg 8.2016, 30.Thg 9.2016, 28.Thg 10.2016, 25.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (19)
Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 26
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 18.Thg 7.2016, 12.Thg 9.2016, 07.Thg 11.2016
Ngày Thi: 26.Thg 2.2016, 29.Thg 4.2016, 01.Thg 7.2016, 02.Thg 9.2016, 28.Thg 10.2016, 16.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (18)

Munich

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Ngày Thi: 30.Thg 1.2016, 27.Thg 2.2016, 02.Thg 4.2016, 30.Thg 4.2016, 28.Tháng Năm.2016, 25.Thg 6.2016, 16.Thg 7.2016, 06.Thg 8.2016, 27.Thg 8.2016, 24.Thg 9.2016, 29.Thg 10.2016, 26.Thg 11.2016, 17.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (14)
Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 5
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (9)

Radolfzell

Quy mô trường: S
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (12)