Khóa Luyện Thi TestDaF ở Đức

Đức - TestDaF
Các khóa học German này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TestDaF. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Đức đối với các kỳ thi German khác.: Zertifikat Deutsch (ZD) (1), TELC (5)
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (408 ý kiến đánh giá)
10 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có TestDaF khóa học, với các mức giá từ 505 € tới 1192 € cho một khóa học German kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Augsburg

4.3/5.0  (55 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

550 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Augsburger Deutschkurse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € TestDaF-Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 300 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 98

Berlin

4.1/5.0  (28 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Test Training: TestDaF & DSH (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
4.4/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

525 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Main Course: DSH/TestDaF Preparation (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung (loại I), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Cologne

4.2/5.0  (27 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Test Training: TestDaF & DSH (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €

Dresden

4.4/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

673 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kästner Kolleg - Tandem chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
383 € Study Year (TestDaF preparation) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 265 € Căn Hộ Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Kết quả thi trung bình: 90
Ngày Thi: 10.Thg 2.2015, 22.Thg 4.2015, 09.Thg 6.2015, 15.Thg 7.2015, 10.Thg 9.2015, 19.Thg 11.2015

Hamburg

3.9/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

596 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TANDEM Hamburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
300 € TestDaF Preparation (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 296 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 90%
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2015, 22.Thg 4.2015, 09.Thg 6.2015, 15.Thg 7.2015, 10.Thg 9.2015, 19.Thg 11.2015

Heidelberg

4.0/5.0  (121 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

525 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € Main Course: DSH/TestDaF Preparation (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Kí Túc Xá Loại I (Concordia, Bosch, Steinhof), Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Lindau

4.5/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

690 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Dialoge Sprachinstitut chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
370 € TestDaF Course Intensiv (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 170 € Khu Nhà Ở, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 150 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 11
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Kết quả thi trung bình: 85%
Ngày Thi: 10.Thg 2.2015, 22.Thg 4.2015, 09.Thg 6.2015, 10.Thg 9.2015, 19.Thg 11.2015

Munich

4.1/5.0  (37 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

505 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
225 € Preparation Course for TestDaF (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 € Nhà Khách, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €

Radolfzell

4.1/5.0  (16 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1072 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Intensive Plus & Test Training: TestDaF & DSH (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 220 € Nhà Khách Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 180 €
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc