X

Khóa Luyện Thi TestDaF ở Đức

Đức - TestDaF
Các khóa học Tiếng Đức này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TestDaF. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Đức đối với các kỳ thi Tiếng Đức khác.: Zertifikat Deutsch (ZD) (1), TELC (4)
Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (426 ý kiến đánh giá)
9 trường ngoại ngữ trong Đức hiện có TestDaF khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Đức kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Augsburg

4.3/5.0  (57 ý kiến đánh giá)

 
TestDaF-Course

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 16
598 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

598 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Augsburger Deutschkurse chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
250 € TestDaF-Course (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 348 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 98

Berlin

4.1/5.0  (28 ý kiến đánh giá)

 
Preparation Course for TestDaF

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
565 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

565 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
225 € Preparation Course for TestDaF (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 09.Tháng Năm.2016, 20.Thg 6.2016, 22.Thg 8.2016, 10.Thg 10.2016
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
 
Tat Training for TestDaF or DSH

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1192 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Tat Training for TestDaF or DSH (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
4.3/5.0  (35 ý kiến đánh giá)

 
Main Course: DSH/TestDaF Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 15
610 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

610 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi F+U Academy of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
280 € Main Course: DSH/TestDaF Preparation (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 295 € Nhà Nghỉ Academy (loại II), Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 35 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 04.Thg 1.2016, 01.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 04.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016

Cologne

4.2/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

 
Preparation Course for TestDaF

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
565 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

565 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
225 € Preparation Course for TestDaF (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 09.Tháng Năm.2016, 20.Thg 6.2016, 22.Thg 8.2016, 10.Thg 10.2016
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
 
Test Training for TestDaF or DSH

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1192 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1192 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Test Training for TestDaF or DSH (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 340 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016

Dresden

4.4/5.0  (32 ý kiến đánh giá)

 
Study Year (TestDaF preparation)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
820 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

820 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kästner Kolleg - Tandem chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
495 € Study Year (TestDaF preparation) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 295 € Căn Hộ Sinh Viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 23.Tháng Năm.2016, 20.Thg 6.2016, 18.Thg 7.2016, 15.Thg 8.2016, 12.Thg 9.2016, 10.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016, 05.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 90
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016

Hamburg

3.9/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

 
TestDaF Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
596 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

596 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TANDEM Hamburg chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
300 € TestDaF Preparation (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 296 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 23.Tháng Năm.2016, 04.Thg 7.2016, 05.Thg 9.2016, 24.Thg 10.2016
Kết quả thi trung bình: 90%
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016

Lindau

4.5/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
TestDaF Course Intensiv

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 11
690 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

690 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Dialoge Sprachinstitut chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
370 € TestDaF Course Intensiv (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 170 € Khu Nhà Ở, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 150 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 11
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 09.Tháng Năm.2016, 22.Thg 8.2016, 10.Thg 10.2016
Kết quả thi trung bình: 85%
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016

Munich

4.1/5.0  (37 ý kiến đánh giá)

 
Preparation Course for TestDaF

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
505 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

505 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
225 € Preparation Course for TestDaF (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 € Nhà Khách, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 09.Tháng Năm.2016, 20.Thg 6.2016, 22.Thg 8.2016, 10.Thg 10.2016
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
 
Test Training for TestDaF (and DSH)

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1132 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1132 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Test Training for TestDaF (and DSH) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 280 € Nhà Khách, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016

Radolfzell

4.1/5.0  (16 ý kiến đánh giá)

 
Preparation Course for TestDaF

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
475 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

475 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
225 € Preparation Course for TestDaF (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Nhà Khách Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 09.Tháng Năm.2016, 20.Thg 6.2016, 22.Thg 8.2016, 10.Thg 10.2016
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
 
Test Training for TestDaF (or DSH)

Buổi học một tuần: 28  | Số người tối đa của nhóm : 15
1102 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1102 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Carl Duisberg Centrum chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Đức trực tuyến trên trang web này =
852 € Test Training for TestDaF (or DSH) (Các khóa học Tiếng Đức - Các buổi học 28 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Nhà Khách Dạng Tiêu Chuẩn, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 10.Thg 2.2016, 20.Thg 4.2016, 09.Thg 6.2016, 19.Thg 7.2016, 20.Thg 9.2016, 08.Thg 11.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc