Các Lớp Học Tiếng Hy Lạp Riêng Tư ở Hy Lạp

Hy Lạp - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Hy Lạp cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Hy Lạp được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (76 ý kiến đánh giá)
8 trường ngoại ngữ trong Hy Lạp hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ 1090 € tới 2355 € cho một khóa học Tiếng Hy Lạp kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Athens

4.3/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

2355 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
1640 € Business Program (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 715 € Khách Sạn Loại B2, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Chania (Crete)

3.8/5.0  (25 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1555 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
840 € Business Greek (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 715 € Khách Sạn - Loại B, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
3.8/5.0  (5 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1200 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
520 € One-to-One Greek (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 680 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (10 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1090 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Lexis - Centre of Greek Language & Culture chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
600 € Private Lessons 10 (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 490 € Khách Sạn (Mùa Thấp Điểm), Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Piraeus

Giá (2 tuần):

1270 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
520 € One-to-One Greek (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 750 € Khách Sạn Loại B2: Piraeus Dream City, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Rhodes

4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1220 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
520 € One-to-One Greek (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 700 € Khách Sạn Parthenon, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Thessaloniki

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1270 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hellenic Language School Alexander the Great chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
685 € Private Lessons (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 585 € Khách Sạn - Loại C, Phòng đơn, Ăn sáng
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
2.3/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1360 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kainotomia chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Hy Lạp trực tuyến trên trang web này =
520 € One-to-One Greek (Các khóa học Tiếng Hy Lạp - Các buổi học 10 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 840 € Khách Sạn Loại B2: Phòng & Căn Hộ Màu Sắc, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc