X

Học Việc & Học Tiếng Anh tại Ireland

Ireland - Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc
1 trường ngoại ngữ trong Ireland hiện có Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở Ireland được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (10 ý kiến đánh giá)

Dublin

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (23)