X

Khóa Luyện Thi DELI-AIL ở Ý

Ý
5 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có DELI-AIL khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Ý này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi DELI-AIL. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Ý đối với các kỳ thi Tiếng Ý khác.: CILS (14)

Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (312 ý kiến đánh giá)

Florence

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 29.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016
Ngày Thi: 01.Thg 4.2016, 01.Thg 7.2016, 23.Thg 9.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (13)

Milan

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 29.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016
Ngày Thi: 01.Thg 4.2016, 01.Thg 7.2016, 23.Thg 9.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)

Rome

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 29.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016
Ngày Thi: 01.Thg 4.2016, 01.Thg 7.2016, 23.Thg 9.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)

Siena

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 29.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 01.Thg 4.2016, 01.Thg 7.2016, 23.Thg 9.2016, 02.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)

Viareggio

Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 29.Thg 8.2016
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 01.Thg 7.2016, 23.Thg 9.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc