Khóa Luyện Thi DELI-AIL ở Ý

Ý - DELI-AIL
Các khóa học Tiếng Ý này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi DELI-AIL. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Ý đối với các kỳ thi Tiếng Ý khác.: CILS (14)
Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (272 ý kiến đánh giá)
5 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có DELI-AIL khóa học, với các mức giá từ 924 € tới 1003 € cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Florence

4.2/5.0  (55 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 02.Thg 3.2015, 01.Thg 6.2015, 31.Thg 8.2015, 09.Thg 11.2015
Ngày Thi: 27.Thg 3.2015, 26.Thg 6.2015, 25.Thg 9.2015, 04.Thg 12.2015

Milan

4.3/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 02.Thg 3.2015, 01.Thg 6.2015, 31.Thg 8.2015, 09.Thg 11.2015

Rome

4.1/5.0  (125 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 02.Thg 3.2015, 01.Thg 6.2015, 31.Thg 8.2015, 09.Thg 11.2015
Ngày Thi: 27.Thg 3.2015, 26.Thg 6.2015, 25.Thg 9.2015, 04.Thg 12.2015

Siena

4.4/5.0  (39 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 02.Thg 3.2015, 01.Thg 6.2015, 31.Thg 8.2015, 09.Thg 12.2015
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 27.Thg 3.2015, 26.Thg 6.2015, 25.Thg 9.2015, 04.Thg 12.2015

Viareggio

4.3/5.0  (24 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

924 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centro Puccini chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
633 € Firenze Diploma Examination Course (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 221 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 01.Thg 6.2015, 31.Thg 8.2015
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 26.Thg 6.2015, 25.Thg 9.2015
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc