Khóa Luyện Thi DELI-AIL ở Ý

Ý - DELI-AIL
Các khóa học Tiếng Ý này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi DELI-AIL. Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Ý đối với các kỳ thi Tiếng Ý khác.: CILS (13)
Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (270 ý kiến đánh giá)
5 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có DELI-AIL khóa học, với các mức giá từ 963 € tới 1022 € cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Florence

4.2/5.0  (55 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1022 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 279.5 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày Thi: 28.Thg 3.2014, 27.Thg 6.2014, 26.Thg 9.2014, 05.Thg 12.2014

Milan

4.3/5.0  (28 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1003 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày Thi: 28.Thg 3.2014, 27.Thg 6.2014, 26.Thg 9.2014, 05.Thg 12.2014

Rome

4.1/5.0  (124 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1022 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 279.5 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày Thi: 28.Thg 3.2014, 27.Thg 6.2014, 26.Thg 9.2014, 05.Thg 12.2014

Siena

4.4/5.0  (39 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1022 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Scuola Leonardo da Vinci chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
673 € Diploma Firenze, DELI-AIL (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 279.5 € , Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 28.Thg 3.2014, 27.Thg 6.2014, 26.Thg 9.2014, 05.Thg 12.2014

Viareggio

4.3/5.0  (24 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

963 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centro Puccini chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
633 € Firenze Diploma Examination Course (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 260 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đôi, Ăn sáng
+ 70 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Kết quả thi trung bình: 100%
Ngày Thi: 27.Thg 6.2014, 26.Thg 9.2014
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc