X

Các Khóa Học Tiếng Ý cho Gia Đình tại Ý

Ý
2 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có Gia Đình khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Phụ huynh cùng con nhỏ độ tuổi từ 6 tuổi trở lên có thể cùng nhau dành kì nghỉ để tìm hiểu Tiếng Ý và tham gia một khóa ngoại ngữ.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (17 ý kiến đánh giá)

Alghero (Sardinia)

Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 30.Tháng Năm.2016, 04.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (9)

Salerno

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 20.Thg 6.2016, 18.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 12.Thg 9.2016, 27.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (7)
Ngày bắt đầu
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc