X

Các khóa ôn luyện dành cho các Kì Thi Tiếng Ý khác tại Ý

Ý
2 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có Kỳ thi khác khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Ý này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Kỳ thi khác.

Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách::
4.3/5.0 (91 ý kiến đánh giá)

Ravenna

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 08.Thg 2.2016, 22.Thg 2.2016, 07.Thg 3.2016, 21.Thg 3.2016, 04.Thg 4.2016, 18.Thg 4.2016, 02.Tháng Năm.2016, 16.Tháng Năm.2016, 06.Thg 6.2016, 20.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016, 17.Thg 10.2016, 07.Thg 11.2016
Ngày Thi: 20.Thg 6.2016, 21.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (5) Trang thiết bị (8)

Siena

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 08.Thg 8.2016, 14.Thg 11.2016
Ngày Thi: 20.Thg 4.2016, 18.Tháng Năm.2016, 08.Thg 6.2016, 24.Thg 8.2016, 30.Thg 11.2016, 01.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc