X

Các Khóa Học Ngoại Ngữ Chuyên Sâu về Tiếng Ý tại Ý

Ý - Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ)
Các khóa học Tiếng Ý cấp tốc từ 30 tới buổi học một tuần ở Ý để có nhiều tiến bộ nhất trong thời gian hạn hẹp. Du lịch kết hợp học ngoại ngữ dành cho người lớn.
Đánh giá tổng quan các trường ở Ý được liệt kê trong danh sách:: 4.3/5.0  (63 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong Ý hiện có Sau Chuyên Sâu (trên 35 giờ) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ý kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Bologna

4.4/5.0  (19 ý kiến đánh giá)

 
Intensive Individual Course (40)

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 1
3475 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3475 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centro Koinè chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
3190 € Intensive Individual Course (40) (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 40 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 285 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày

Florence

4.4/5.0  (35 ý kiến đánh giá)

 
Intensive Individual Course (40)

Buổi học một tuần: 40  | Số người tối đa của nhóm : 1
3475 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

3475 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Centro Koinè chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ý trực tuyến trên trang web này =
3190 € Intensive Individual Course (40) (Các khóa học Tiếng Ý - Các buổi học 40 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 285 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc