Các Khóa Chuẩn Bị Vào Đại Học tại Nhật Bản

Nhật Bản - Chuẩn Bị Vào Đại Học
Các khóa học Japanese để chuẩn bị theo học đại học ở Nhật Bản
Đánh giá tổng quan các trường ở Nhật Bản được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (38 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Nhật Bản hiện có Chuẩn Bị Vào Đại Học khóa học, với các mức giá từ 93834 JPY tới 100200 JPY cho một khóa học Japanese kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Fukuoka

4.5/5.0  (29 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

93917 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Genki Japanese and Culture School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
42917 JPY Combined Course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 29500 JPY Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 21500 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó

Tokyo

4.1/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

100200 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISI Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
43200 JPY Long Term Course - University Preparation (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 57000 JPY Nhà nghỉ sinh viên, Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Yokohama

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

93834 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Yokohama International Education Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
25834 JPY Standard Japanese GS Class (student visa) (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 48000 JPY Ký Túc Xá Sinh Viên, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc