Khóa học Ngoại Ngữ Trọn Năm dành cho Tiếng Nhật tại Nhật Bản

Nhật Bản - Học Trọn Năm (6-12 tháng)
Tham gia một chương trình học Tiếng Nhật ở nước ngoài trong vài tháng là cách tốt nhất để nói trôi chảy ngôn ngữ đó. Bạn có thể ở nước ngoài trong cả năm (Năm Ngắt Quãng). Đây là cơ hội duy nhất để bạn có thể hiểu một nền văn hóa khác. Bạn sẽ được kết bạn với những người bản xứ và hòa vào nhịp sống thực sự ở địa phương. Nếu bạn quan tâm tới việc theo học tại Nhật Bản sau khi khóa học kết thúc, bạn có thể xem qua các khóa học chuẩn bị vào đại học tổ chức tại Nhật Bản .
Đánh giá tổng quan các trường ở Nhật Bản được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (13 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Nhật Bản hiện có Học Trọn Năm (6-12 tháng) khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Nhật kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Tokyo

4.2/5.0  (4 ý kiến đánh giá)

 
Discounted Medium-Term Studies

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 7
120000 JPY

Giá (2 tuần):

120000 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Genki Japanese and Culture School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
55000 JPY Discounted Medium-Term Studies (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 43500 JPY Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 21500 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 7
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 04.Thg 1.2016, 04.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016
4.1/5.0  (8 ý kiến đánh giá)

 
Long Term Course - University Preparation

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
95200 JPY

Giá (2 tuần):

95200 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi ISI Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
43200 JPY Long Term Course - University Preparation (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 52000 JPY Phòng hai giường đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 11.Thg 10.2016
 
Long-term course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
84800 JPY

Giá (2 tuần):

84800 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi JCLI Japanese Language School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
34200 JPY Long-term course (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 29000 JPY Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 21600 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học: 04.Thg 1.2016, 04.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016

Yokohama

5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Standard Japanese (student visa)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 24
91847 JPY

Giá (2 tuần):

91847 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Yokohama International Education Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
23847 JPY Standard Japanese (student visa) (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 48000 JPY Ký Túc Xá Sinh Viên, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 24
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 11.Thg 4.2016, 04.Thg 7.2016, 11.Thg 10.2016
 
Standard Japanese GS Class (student visa)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
93834 JPY

Giá (2 tuần):

93834 JPY Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Yokohama International Education Academy chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Nhật trực tuyến trên trang web này =
25834 JPY Standard Japanese GS Class (student visa) (Các khóa học Tiếng Nhật - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 48000 JPY Ký Túc Xá Sinh Viên, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 20000 JPY Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc