X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced ở Malta

Malta - Chứng Chỉ Cambridge Advanced
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge Advanced. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Malta: Chứng Chỉ Cambridge Preliminary (1), Chứng Chỉ Cambridge First (6), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (2)
Đánh giá tổng quan các trường ở Malta được liệt kê trong danh sách:: 3.9/5.0  (1035 ý kiến đánh giá)
7 trường ngoại ngữ trong Malta hiện có Chứng Chỉ Cambridge Advanced khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Gzira

3.7/5.0  (44 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation (PET, FCE, CAE, CPE) - Intensive

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
707 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

707 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Chamber College chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
430 € Cambridge Exam Preparation (PET, FCE, CAE, CPE) - Intensive (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 252 € Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 25 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Sliema

3.9/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 15
1246 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1246 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi English Communication School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
986 € Cambridge Exam Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 240 € Balco Harmony - Nhà Nghỉ, Chung phòng (nhiều giường), Không có bữa ăn
+ 20 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
inlingua  
L
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua
3.9/5.0  (199 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Exam Preparation - CAE

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
692 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

692 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi inlingua chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
400 € Cambridge Exam Preparation - CAE (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 252 € Khu Nhà St. Julian's, Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 40 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 10.Thg 10.2016
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 19.Thg 8.2016, 10.Thg 12.2016
3.9/5.0  (216 ý kiến đánh giá)

 
Cambridge Advanced (CAE) Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
850 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

850 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Linguatime School of English chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
580 € Cambridge Advanced (CAE) Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung - mùa thấp điểm, Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 20 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: A

St. Julians

Clubclass  
XL
Thuộc Top 20% các trường dạy Tiếng Anh có tiếng nhất ở Malta trong 12 tháng qua Giá thấp nhất cho khóa học căn bản kèm ăn ở tại St. Julians
3.7/5.0  (370 ý kiến đánh giá)

 
Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
730 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

730 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Clubclass chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
480 € Exam Preparation Cambridge 30 - CAE (EXC30) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 170 € Nhà Ở Sinh Viên (HSESHR), Phòng ba, Không có bữa ăn
+ 80 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 83
4.1/5.0  (40 ý kiến đánh giá)

 
CAE Exam Preparation 20

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
745 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

745 € =
400 € CAE Exam Preparation 20 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 300 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 80%
Lệ phí thi: 195 €
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
 
CAE Exam Preparation 30

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
925 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

925 € =
580 € CAE Exam Preparation 30 (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 300 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 80%
Lệ phí thi: 195 €
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016

Valletta

4.1/5.0  (43 ý kiến đánh giá)

 
CAE Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 8
830 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

830 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Easy School of Languages chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
580 € CAE Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn Hộ Tự Phục Vụ, Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 20.Thg 12.2016, 03.Thg 10.2016
Kết quả thi trung bình: 90
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc