X

Học Tiếng Hà Lan & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên của bạn tại Hà Lan

Hà Lan - Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên
2 trường ngoại ngữ trong Hà Lan hiện có Học Tập & Sinh Hoạt tại Nhà Giáo Viên khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Hà Lan kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Chương trình hòa nhập Tiếng Hà Lan thực sự khi sinh hoạt tại nhà giáo viên.

Đánh giá tổng quan các trường ở Hà Lan được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (6 ý kiến đánh giá)

Amsterdam

Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.8/5.0 5 ý kiến đánh giá Amsterdam 4.3/5.0
191 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Xem bảng tính
Đặc biệt! Cung cấp! 2460€ 2337€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.8/5.0 5 ý kiến đánh giá Amsterdam 4.3/5.0
191 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Xem bảng tính
Đặc biệt! Cung cấp! 3260€ 3097€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Rotterdam

Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0
191 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Xem bảng tính
Đặc biệt! Cung cấp! 2460€ 2337€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0
191 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Tổng cộng 2tuần đã bao gồm thuế Xem bảng tính
Đặc biệt! Cung cấp! 3260€ 3097€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm