X

Học Việc & Học Tiếng Anh tại New Zealand

New Zealand - Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc
1 trường ngoại ngữ trong New Zealand cung cấp các khóa học Tiếng Anh & Chương Trình Học Việc từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.
Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (47 ý kiến đánh giá)

Queenstown

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai