X

Học Tiếng Anh & Trượt Tuyết ở New Zealand

New Zealand - Tiếng Anh & Trượt Tuyết
1 trường ngoại ngữ trong New Zealand hiện có Tiếng Anh & Trượt Tuyết khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi luyện tập môn trượt tuyết.

Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách::
4.4/5.0 (7 ý kiến đánh giá)

Queenstown

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 15.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 12.Thg 9.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (17)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 15
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 15.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 05.Thg 9.2016, 12.Thg 9.2016
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (17)