Các Khóa Học English Ban Tối ở New Zealand

New Zealand - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (7 ý kiến đánh giá)
2 trường ngoại ngữ trong New Zealand hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ 1160 NZD tới 1458 NZD cho một khóa học English kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Auckland

CCEL  

Giá (2 tuần):

1458 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CCEL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
648 NZD Evening Course Full-time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 660 NZD Căn Hộ Empire, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 150 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Queenstown

4.4/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

1160 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Schools New Zealand chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
460 NZD General English - Afternoon Part Time (10 hours/week) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 475 NZD Nhà Ở Sinh Viên - Fernhill, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 225 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc