X

Các Khóa Học Tiếng Anh Ban Tối ở New Zealand

New Zealand - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách:: 4.4/5.0  (30 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong New Zealand hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Auckland

CCEL  
S
5.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Evening Course Part-time

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 10
1552 NZD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1552 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CCEL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
610 NZD Evening Course Part-time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 742 NZD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 200 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Evening Course Full-time

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 10
1646 NZD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1646 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi CCEL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
704 NZD Evening Course Full-time (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 742 NZD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 200 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.4/5.0  (22 ý kiến đánh giá)

 
Evening English course

Buổi học một tuần: 4  | Số người tối đa của nhóm : 15
1093 NZD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1093 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Unique New Zealand chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
173 NZD Evening English course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 4 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 720 NZD Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn đủ các bữa (sáng + trưa + tối)
+ 200 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Queenstown

4.4/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
General English - Afternoon Part Time (10 hours/week)

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 14
1265 NZD 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1265 NZD Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Language Schools New Zealand chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 NZD General English - Afternoon Part Time (10 hours/week) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 515 NZD Nhà Ở Sinh Viên - Fernhill, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 250 NZD Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc