X

Khóa Luyện Thi IELTS ở New Zealand

New Zealand - IELTS
5 trường ngoại ngữ trong New Zealand hiện có IELTS khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi IELTS.

Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (98 ý kiến đánh giá)

Auckland

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Các hạng mục khoá học (20) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (21)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 3
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 09.Thg 2.2016 - 03.Thg 12.2016
Kết quả thi trung bình: 6.0
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (28)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 4
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 6.0
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (28)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 6.0
Lệ phí thi: 385 NZD
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (28)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 6.0
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (27)

Hamilton

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (28)

Queenstown

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 7
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (17)