X

Khóa Luyện Thi TOEIC ở New Zealand

New Zealand - TOEIC
2 trường ngoại ngữ trong New Zealand hiện có TOEIC khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TOEIC.

Đánh giá tổng quan các trường ở New Zealand được liệt kê trong danh sách::
3.9/5.0 (67 ý kiến đánh giá)

Auckland

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 330 NZD
Các hạng mục khoá học (20) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (21)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016 - 21.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (27)