X

Các Lớp Học Tiếng Ba Lan Riêng Tư ở Ba Lan

Ba Lan - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Ba Lan cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Ba Lan để học Tiếng Ba Lan tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Ba Lan được liệt kê trong danh sách:: 4.6/5.0  (59 ý kiến đánh giá)
3 trường ngoại ngữ trong Ba Lan hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Ba Lan kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Cracow

4.6/5.0  (51 ý kiến đánh giá)

 
Individual Tuition (GL-O 20)

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1010 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1010 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
730 € Individual Tuition (GL-O 20) (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-one Polish Literature or Film

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1046 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1046 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
766 € One-to-one Polish Literature or Film (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
One-to-one Business Polish

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1094 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1094 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
814 € One-to-one Business Polish (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Individual Tuition (GL-O 25)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 1
1170 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1170 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
890 € Individual Tuition (GL-O 25) (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Combination Course (20 group + 10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 4
1181 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1181 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
901 € Combination Course (20 group + 10 individual) (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 4
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Individual Tuition (GL-O 30)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
1298 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1298 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi GLOSSA School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
1018 € Individual Tuition (GL-O 30) (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.3/5.0  (7 ý kiến đánh giá)

 
Superintensive 5 (20 Group + 5 Individual) - Off Season

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 10
770 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

770 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi PROLOG School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
530 € Superintensive 5 (20 Group + 5 Individual) - Off Season (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 190 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Superintensive 10 (20 Group + 10 Individual) - High Season

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
840 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

840 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi PROLOG School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
600 € Superintensive 10 (20 Group + 10 Individual) - High Season (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 190 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 20.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 15.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 12.Thg 9.2016, 26.Thg 9.2016
 
Superintensive 10 (20 Group + 10 Individual) - Off Season

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
920 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

920 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi PROLOG School of Polish chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
680 € Superintensive 10 (20 Group + 10 Individual) - Off Season (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 190 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Warsaw

4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
One-to-one

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
850 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

850 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International Language School of Poland chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Ba Lan trực tuyến trên trang web này =
470 € One-to-one (Các khóa học Tiếng Ba Lan - Các buổi học 20 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 180 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 200 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc