Khóa Luyện Thi IELTS ở Scotland

Đánh giá tổng quan các trường ở Vương Quốc Anh được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (121 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Scotland hiện có IELTS khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Vương Quốc Anh

Aberdeen

 
Intensive + IELTS

Buổi học một tuần: 21  | Số người tối đa của nhóm : 16
820 GBP

Giá (2 tuần):

820 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 GBP Intensive + IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 270 GBP Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Pre-University Preparation

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 16
870 GBP

Giá (2 tuần):

870 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
550 GBP Pre-University Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 270 GBP Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Scotland

Edinburgh

4.1/5.0  (65 ý kiến đánh giá)

 
IELTS Examination Preparation Course

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
1116 GBP

Giá (2 tuần):

1116 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
742 GBP IELTS Examination Preparation Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 GBP Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 70%-80%
Inlingua  
S
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
General English Half-Day + Option: IELTS Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
1020 GBP

Giá (2 tuần):

1020 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
590 GBP General English Half-Day + Option: IELTS Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 380 GBP Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Glasgow

3.9/5.0  (54 ý kiến đánh giá)

 
Pre-IELTS

Buổi học một tuần: 7  | Số người tối đa của nhóm : 12
439 GBP

Giá (2 tuần):

439 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
150 GBP Pre-IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 7 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 GBP Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
IELTS 7.5 hours

Buổi học một tuần: 7.5  | Số người tối đa của nhóm : 12
439 GBP

Giá (2 tuần):

439 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
150 GBP IELTS 7.5 hours (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 7.5 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 GBP Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive IELTS

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 12
569 GBP

Giá (2 tuần):

569 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
280 GBP Intensive IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 GBP Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive IELTS Plus

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
729 GBP

Giá (2 tuần):

729 GBP Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 GBP Intensive IELTS Plus (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 GBP Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 GBP Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc