X

Khóa Luyện Thi IELTS ở Scotland

Scotland - IELTS
Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi IELTS.
Đánh giá tổng quan các trường ở Scotland được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (122 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Scotland hiện có IELTS khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Aberdeen

 
Intensive + IELTS

Buổi học một tuần: 21  | Số người tối đa của nhóm : 16
820 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

820 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
500 £ Intensive + IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 21 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 270 £ Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Pre-University Preparation

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 16
870 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

870 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi International House chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
550 £ Pre-University Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 270 £ Ở nhà người bản xứ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 16
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Edinburgh

4.1/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

 
IELTS Examination Preparation Course

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
1116 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1116 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
742 £ IELTS Examination Preparation Course (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Kết quả thi trung bình: 70%-80%
Inlingua  
S
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
General English Half-Day + Option: IELTS Exam Preparation

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
1020 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1020 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
590 £ General English Half-Day + Option: IELTS Exam Preparation (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 380 £ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Glasgow

3.9/5.0  (54 ý kiến đánh giá)

 
Pre-IELTS

Buổi học một tuần: 7  | Số người tối đa của nhóm : 12
439 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

439 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
150 £ Pre-IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 7 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
IELTS 7.5 hours

Buổi học một tuần: 7.5  | Số người tối đa của nhóm : 12
439 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

439 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
150 £ IELTS 7.5 hours (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 7.5 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive IELTS

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 12
569 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

569 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
280 £ Intensive IELTS (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 15 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Intensive IELTS Plus

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
729 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

729 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
440 £ Intensive IELTS Plus (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc