X

Các Lớp Học Tiếng Anh Riêng Tư ở Scotland

Scotland - Một-thầy-Một-trò
Các buổi học Tiếng Anh cho cá nhân lý tưởng để bạn thực hành kỹ năng nói của mình và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc chương trình học ngoại ngữ hòa nhập ở Scotland để học Tiếng Anh tại nhà của giáo viên.
Đánh giá tổng quan các trường ở Scotland được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (167 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Scotland hiện có Một-thầy-Một-trò khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Edinburgh

4.1/5.0  (66 ý kiến đánh giá)

 
One-to-One Business English

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
1116 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1116 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
742 £ One-to-One Business English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 5 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
One-to-One English

Buổi học một tuần: 5  | Số người tối đa của nhóm : 1
1116 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1116 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
742 £ One-to-One English (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 5 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
Combination 5 (20 group+5 individual)

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 12
1704 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1704 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1330 £ Combination 5 (20 group+5 individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 25 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Combination 10 (20 group+10 individual)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
2440 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2440 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Basil Paterson chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
2066 £ Combination 10 (20 group+10 individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 30 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 374 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đơn, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Inlingua  
S
4.0/5.0  (1 ý kiến đánh giá)

 
Private Tuition

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
2230 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2230 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Inlingua chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1800 £ Private Tuition (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 380 £ Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.0/5.0  (45 ý kiến đánh giá)

 
Private lessons

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 1
1650 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1650 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi TLI English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
1350 £ Private lessons (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 300 £ Ở Nhà Người Bản Xứ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Glasgow

3.9/5.0  (54 ý kiến đánh giá)

 
One-to-One Business English (OOBE)

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
929 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

929 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
640 £ One-to-One Business English (OOBE) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
One to One Private English (OOEI)

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 1
929 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

929 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
640 £ One to One Private English (OOEI) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 10 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
 
English for specific purposes (15 group + 7.5 individual)

Buổi học một tuần: 22  | Số người tối đa của nhóm : 12
1027 £ 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1027 £ Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Live Language English School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Anh trực tuyến trên trang web này =
738 £ English for specific purposes (15 group + 7.5 individual) (Các khóa học Tiếng Anh - Các buổi học 22 một tuần - 60 phút mỗi bài học)
+ 259 £ Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 £ Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc