X

Học ngôn ngữ về Tiếng Anh trong Hàng Không tại Nam Phi

Nam Phi - Tiếng Anh trong Hàng Không
1 trường ngoại ngữ trong Nam Phi cung cấp các khóa học Tiếng Anh trong Hàng Không từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần đã bao gồm nhà ở.

Khóa học Tiếng Anh cho phi công, tiếp viên hàng không và nhân viên kiểm soát không lưu.

Đánh giá tổng quan các trường ở Nam Phi được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (2 ý kiến đánh giá)

Thành phố Cảng Elizabeth

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai