X

Khóa Luyện Thi Chứng Chỉ Cambridge First ở Nam Phi

Nam Phi - Chứng Chỉ Cambridge First
4 trường ngoại ngữ trong Nam Phi hiện có Chứng Chỉ Cambridge First khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi Chứng Chỉ Cambridge First. Các khóa luyện thi dành cho các trình độ khác nhau trong kì thi Cambridge hiện có tại Nam Phi: Chứng Chỉ Cambridge Advanced (4), Chứng Chỉ Cambridge Proficiency (2)

Đánh giá tổng quan các trường ở Nam Phi được liệt kê trong danh sách::
4.4/5.0 (68 ý kiến đánh giá)

Mũi Hảo Vọng

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 19.Thg 9.2016
Kết quả thi trung bình: 70%
Lệ phí thi: 190 €
Ngày Thi: 11.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 10.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (6)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 35
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 05.Thg 9.2016, 19.Thg 9.2016, 03.Thg 10.2016
Kết quả thi trung bình: 90%
Lệ phí thi: 250 €
Ngày Thi: 02.Thg 3.2016, 04.Thg 6.2016, 26.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (22)
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (7)

Thành phố Cảng Elizabeth

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 26.Thg 9.2016, 29.Thg 8.2016
Kết quả thi trung bình: 79
Ngày Thi: 05.Thg 3.2016, 14.Tháng Năm.2016, 04.Thg 6.2016, 18.Thg 8.2016, 26.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (19)
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm