X

Khóa Luyện Thi TEFL / TESOL ở Nam Phi

Nam Phi
1 trường ngoại ngữ trong Nam Phi hiện có TEFL / TESOL khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Anh kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học Tiếng Anh này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TEFL / TESOL.

Đánh giá tổng quan các trường ở Nam Phi được liệt kê trong danh sách::
5.0/5.0 (2 ý kiến đánh giá)

Thành phố Cảng Elizabeth

Quy mô trường: S
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 14
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 01.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 05.Thg 12.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (19)