X

Học Tiếng Tây Ban Nha & Âm Nhạc ở Tây Ban Nha

Ngày bắt đầu
Tính giá
Tây Ban Nha - Tiếng Tây Ban Nha & Âm Nhạc
3 trường ngoại ngữ trong Tây Ban Nha cung cấp các khóa học Tiếng Tây Ban Nha & Âm Nhạc từ
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha 2 tuần.

Tham dự khóa học ngoại ngữ khi học nhạc

Đánh giá tổng quan các trường ở Tây Ban Nha được liệt kê trong danh sách::
4.5/5.0 (133 ý kiến đánh giá)

Granada

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 24
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 7
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Valencia

Ciutat Vella
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Sơ cấp (A2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Tây Ban Nha ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm