X

Các Khóa Học Đào Tạo Giảng Viên ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha - Tiếng Tây Ban Nha trong Đào Tạo Giảng Viên
Các khóa học đào tạo chuyên về Tiếng Tây Ban Nha cấp chứng chỉ giáo viên dạy ngoại ngữ được công nhận. Tìm hiểu thêm Các Lớp Học Thương Mại Tổng Quát Theo Nhóm tại Tây Ban Nha cho bất kỳ ngành nghề nào.
Đánh giá tổng quan các trường ở Tây Ban Nha được liệt kê trong danh sách:: 4.2/5.0  (756 ý kiến đánh giá)
9 trường ngoại ngữ trong Tây Ban Nha hiện có Tiếng Tây Ban Nha trong Đào Tạo Giảng Viên khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Cadiz

4.4/5.0  (54 ý kiến đánh giá)

 
Spanish Teachers Training

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 5
1000 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

1000 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi K2 INTERNACIONAL, Escuela de Español chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
750 € Spanish Teachers Training (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 220 € Căn Hộ Ở Chung - Mùa Thấp Điểm, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 01.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016

Cartagena

Funcarele  
XL
 
Spanish for teachers

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
740 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

740 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Funcarele  chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
490 € Spanish for teachers (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 250 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Granada

4.5/5.0  (43 ý kiến đánh giá)

 
Group Training for Teachers of Spanish

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 10
870 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

870 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Escuela Montalbán chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
570 € Group Training for Teachers of Spanish (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 27.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 11.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 16.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 10.Thg 10.2016, 17.Thg 10.2016
 
One-to-One Training for Teachers of Spanish (30)

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 1
2100 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

2100 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Escuela Montalbán chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
1800 € One-to-One Training for Teachers of Spanish (30) (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
4.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Teacher Training Course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 8
760 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

760 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Instituto Mediterráneo SOL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
545 € Teacher Training Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 215 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Malaga

4.1/5.0  (30 ý kiến đánh giá)

 
Standard + Spanish for Teachers

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 9
885 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

885 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Cervantes Escuela Internacional chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
590 € Standard + Spanish for Teachers (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 230 € Căn hộ ở chung, Phòng đôi, Không có bữa ăn
+ 65 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 9
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 17.Thg 10.2016
 
ELE Non-Native Teacher Training Course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 20
817 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

817 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Onspain School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
400 € ELE Non-Native Teacher Training Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 372 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đôi, Ăn hai bữa (sáng + trưa/tối)
+ 45 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 11.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016

Salamanca

4.4/5.0  (171 ý kiến đánh giá)

 
Spanish for Teachers

Buổi học một tuần: 25  | Số người tối đa của nhóm : 10
573 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

573 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Colegio de España chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
400 € Spanish for Teachers (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 25 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 173 € Phòng đôi, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016

San Sebastian

4.2/5.0  (80 ý kiến đánh giá)

 
Teacher training course

Buổi học một tuần: 30  | Số người tối đa của nhóm : 12
960 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

960 € =
610 € Teacher training course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 30 một tuần - 45 phút mỗi bài học)
+ 290 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 60 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016

Valencia

3.7/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Teacher training course

Buổi học một tuần: 20  | Số người tối đa của nhóm : 12
640 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

640 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Hispania, escuela de español chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
390 € Teacher training course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 20 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 250 € Căn hộ ở chung cho sinh viên, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 16.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 24.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc