X

Các Khóa Học Đào Tạo Giảng Viên ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha
9 trường ngoại ngữ trong Tây Ban Nha hiện có Tiếng Tây Ban Nha trong Đào Tạo Giảng Viên khóa học, với các mức giá từ
tới
cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Các khóa học đào tạo chuyên về Tiếng Tây Ban Nha cấp chứng chỉ giáo viên dạy ngoại ngữ được công nhận. Tìm hiểu thêm Các Lớp Học Thương Mại Tổng Quát Theo Nhóm tại Tây Ban Nha cho bất kỳ ngành nghề nào.

Đánh giá tổng quan các trường ở Tây Ban Nha được liệt kê trong danh sách::
4.2/5.0 (760 ý kiến đánh giá)

Cadiz

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 5
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 6.2016, 01.Thg 8.2016, 07.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (26)

Cartagena (Murcia)

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (5)

Granada

Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 27.Thg 6.2016, 04.Thg 7.2016, 11.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 16.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016, 29.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 10.Thg 10.2016, 17.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (13) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (15)
Quy mô trường: M
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 1
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (13) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (15)
Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Các hạng mục khoá học (14) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (11)

Malaga

Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 9
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 17.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)
Quy mô trường: L
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 11.Thg 7.2016 - 22.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (20)

Salamanca

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)

San Sebastian

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 03.Thg 10.2016
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (21)

Valencia

Quy mô trường: XL
Buổi học một tuần: 20
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Thông thạo(C2)
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 16.Thg 8.2016, 03.Thg 10.2016, 24.Thg 10.2016, 14.Thg 11.2016
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (17)
Ngày bắt đầu
Tính giá
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc