X

Các Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Ban Tối ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở Tây Ban Nha được liệt kê trong danh sách:: 4.1/5.0  (169 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Tây Ban Nha hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ tới cho một khóa học Tiếng Tây Ban Nha kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Barcelona

4.1/5.0  (81 ý kiến đánh giá)

 
Evening Semi-Intensive Course

Buổi học một tuần: 4  | Số người tối đa của nhóm : 8
380 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

380 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kingsbrook Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
60 € Evening Semi-Intensive Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 4 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 290 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
 
Summer Evening Course

Buổi học một tuần: 10  | Số người tối đa của nhóm : 8
440 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

440 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kingsbrook Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
120 € Summer Evening Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 10 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 290 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 11.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 16.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016
 
Summer Evening Standard

Buổi học một tuần: 15  | Số người tối đa của nhóm : 8
480 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

480 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kingsbrook Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
160 € Summer Evening Standard (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 15 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 290 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 04.Thg 7.2016, 11.Thg 7.2016, 18.Thg 7.2016, 25.Thg 7.2016, 01.Thg 8.2016, 08.Thg 8.2016, 16.Thg 8.2016, 22.Thg 8.2016

Madrid

AIL  
L
3.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

 
Weekend Spanish Classes

Buổi học một tuần: 3  | Số người tối đa của nhóm : 10
377 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

377 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi AIL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
47 € Weekend Spanish Classes (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 280 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: 30.Thg 9.2016, 01.Thg 10.2016
 
Spanish Evening Classes

Buổi học một tuần: 4  | Số người tối đa của nhóm : 10
383 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

383 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi AIL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
53 € Spanish Evening Classes (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 4 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 280 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Palma de Mallorca

4.0/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

 
Evening course

Buổi học một tuần: 3  | Số người tối đa của nhóm : 10
400 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

400 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Die Akademie chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
50 € Evening course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 350 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Valencia

4.7/5.0  (3 ý kiến đánh giá)

 
Extensive Course / Erasmus Programme

Buổi học một tuần: 3  | Số người tối đa của nhóm : 6
325 € 2 tuần học & ăn ở

Giá (2 tuần):

325 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Route 66 Idiomas chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
60 € Extensive Course / Erasmus Programme (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 220 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc