Các Khóa Học Spanish Ban Tối ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha - Ban Tối
Đánh giá tổng quan các trường ở Tây Ban Nha được liệt kê trong danh sách:: 4.0/5.0  (163 ý kiến đánh giá)
4 trường ngoại ngữ trong Tây Ban Nha hiện có Ban Tối khóa học, với các mức giá từ 325 € tới 410 € cho một khóa học Spanish kéo dài 2 tuần, đã bao gồm chỗ ở.

Barcelona

4.1/5.0  (78 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

410 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Kingsbrook Spanish School chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
60 € Evening Semi-Intensive Course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 4 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 320 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 30 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Madrid

AIL  
3.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

383 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi AIL chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
53 € Spanish Evening Classes (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 50 phút mỗi bài học)
+ 280 € Căn hộ ở chung, Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 50 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 9
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Palma de Mallorca

4.0/5.0  (31 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

400 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Die Akademie chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
50 € Evening course (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 350 € Ở Cùng Gia Đình Giám Hộ, Phòng đơn, Không có bữa ăn
Sĩ số tối đa trong một lớp: 10
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai

Valencia

4.5/5.0  (2 ý kiến đánh giá)

Giá (2 tuần):

325 € Chiết khấu 5% học phí trên tất cả các khóa học được cung cấp bởi Route 66 Idiomas chỉ khi bạn đăng ký đặt trước khóa học Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến trên trang web này =
60 € Extensive Course / Erasmus Programme (Các khóa học Tiếng Tây Ban Nha - Các buổi học 3 một tuần - 55 phút mỗi bài học)
+ 220 € Phòng đơn, Không có bữa ăn
+ 45 € Phí hành chính của trường
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tối thiểu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Hàng Ngày
Tính lại (tùy chọn)
tuần
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm
*bắt buộc